Monday, January 11, 2016

DÙNG PAINT ĐỂ CHỤP LẠI MÀN HÌNH (PRINT SCREEN) , áp dụng trên Windows 8 và 10 .
Nếu hình nào trên mạng - mà bạn ko thể Save được (do bản quyền ngăn chặn) thì bạn bấm 2 phím Ctrl + Print Scr hay Fn + Print Scr .
Sau đó nhập chữ paint vào ô Search , kế bên  Start (tượng trưng bởi logo của Microsoft) , xem hình .


Kế đó nhấp vào Paint Desktop app , xem hình .


 Một window sẽ hiện ra . Bạn nhấp vào Paste thì một window khác sẽ hiện ra , xem hình .


Tới đây , bạn nhấp lần nữa vào chữ Paste bên dưới . Kế đó , bạn dùng cursor (đai gạt/con trỏ) để đẩy hình lên xuống hay phải trái . Khi vừa ý , bạn nhấp vào Select , chọn Rectangular Selection (hay Free-Form Selection) . Tới đây , bạn dùng cursor để cắt hình lớn nhỏ theo ý mình . Khi cắt xong , bạn nhấp Crop . Sau đó nhấp vào File , chọn Save As . Tới đây bạn đặt tên cho hình và nhấp Save . (Thông thường các hình này mặc định (default) ở Pictures , nhưng bạn có thể Save ở đâu tùy ý) . Thế là bạn có tấm hình vừa ý trong Pictures . Chúc bạn thành công .
SJ 11 Jan 2016 .

No comments:

Post a Comment