Sunday, January 10, 2016

ĐCS khoe khoang họ đã đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập : nhưng trình độ văn hóa , xã hội , y tế , v.v... nhưng bây giờ có hơn thời Pháp thuộc (trước 1954) không ?
Thời đó , đã có nghiệp đoàn bảo vệ người lao động ,  thợ thuyền có thể đình công bải thị , người bịnh không nằm 3 người 1 giường như bây giờ , ko phải đút lót cho y tá hay bác sĩ . . . Có báo chí tư nhân , kể cả báo chí thiên tả . . . Nền giáo dục có quy cũ , ko bằng giả , chạy bằng , v.v... Những người điều hành guồng máy nhà nước của 2 miền sau 1954 phần lớn do Pháp đào tạo . Nếu kể những ƯU VIỆT của chế độ thực dân Pháp thì viết mấy trang ko hết .
Người CS đã đem 1 chủ nghĩa ngoại lai , ru ngủ và đánh lừa người VN , kể cả trí thức . Được sự giúp đở của TC , họ đã thắng Pháp tại ĐBP , áp đặt 1 chánh sách hà khắc lên đầu dân miền Bắc và theo lịnh quan thầy , đã phát động cuộc chiến tranh "giải phóng" miền Nam . Rồi cũng với sự ĐA NGHI và DUY Ý CHÍ , PHI NHÂN TÍNH , v.v... , họ đã bắt giam hàng trăm ngàn dân và quân miền Nam , phát động cải tạo tư sản , tịch thu nhà cửa , v.v... khiến hàng triệu người , dù ko là "nợ máu với nhân dân" phải vượt biên .
. . .
Cũng vì món nợ này với quan thày TC , ngày nay họ đành im hơi lặng tiếng trước sự xâm lăng của TC , để từ từ trở thành khu tự trị như Tây Tạng . Chỉ có PHÉP LẠ mới cứu dân Việt khỏi ách cai trị TC (sic) .
Hình 1 -2 : công nhân đồn điền cao su Đất Đỏ tại Quản Lợi , Thủ dầu Một . Có trường học , nhà hộ sinh , bịnh viện , v.v... cho công nhân . Anh em tôi đều ra đời tại đây (đở đẻ là BS Pháp và y tá Việt , dựa vào khai sinh) . Ông ngoại , các cậu ,  ba tôi đều là CN của đồn điền này . Sau này , khi ko còn làm việc ở đồn điền , họ đã lập hội Ái hửu cựu nhân viên Đồn điền Cao su Đất đỏ để gặp mặt mỗi năm hay để giúp đở khi có quan hôn tang tế .
(Tạm dịch : đồn điền này có vài triệu cây cao su . Cây cũ 20 năm được thay thế bằng gieo hột (seeding) , sẽ cho mủ sau 6 năm . Khủng bố (terrorist) CS vẫn tiếp tục đe dọa công nhân nhưng ko phá cây , mà họ xem là tài sản quốc gia . Mỗi đồn điền cao su tại Đông dương hay Malaya , đều tự cung tự cấp , có lính bảo vệ . Cổng đóng lại ban đêm ; xe jeep tuần tiểu liên tục .
Một cô gái ở đồn điền này đang kiểm tra 1 tấm cao su . Cô dùng kéo để cắt chỗ dư .
Một thợ mủ đang cứa/tạo ra một đường rạch xoắn ốc  (scores a fresh spiral incision) để nhựa tươi chảy vào chén . Chỉ lấy nhựa hai lần 1 tuần trong 11 tháng , tháng còn lại ko lấy) . Nguồn : National Geographic năm 1953 .


No comments:

Post a Comment