Sunday, January 10, 2016

MỘT CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Mới đây có bài v/v ký kết văn kiện đầu hành của Nhựt bởi tướng Mac Arthur , 1 vài F.Booker đã chửi ông DV MINH ; tôi ko đồng ý và nay đưa thêm bằng chứng để nói rằng VN cầm cự bao nhiêu ngày nếu ko đầu hàng :
"MỘT CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
(CÂU NÓI "CHIẾN TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH BỞI QUÂN NHU" ĐẢ RẤT ĐÚNG KHI ÁP DỤNG VÀO TÌNH HÌNH QUÂN SỰ NĂM 1975 TRƯỚC KHI MIỀN NAM SỤP ĐỔ . VÌ QUÂN VIỆN MỶ CHO VN BỊ CẮT GIẢM MẠNH TỚI 80 % NÊN ĐẠI BÁC CHỈ CÒN BẮN 3 QUẢ/NGÀY , V.V... LÚC ĐÓ TÔI ĐANG HÀNH QUÂN Ở 1 TĐ BỘ BINH CỦA SĐ 7 NÊN RẤT HIỂU SỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA VẤN ĐỀ NÀY - Tài) .
. . . VÀO GIỬA NĂM 1972 , LỰC LƯỢNG CS Ở MIỀN NAM GỒM CÓ 176.000 QUÂN CSBV CHIA THÀNH 11 SƯ ĐOÀN VÀ 24 TRUNG ĐOÀN BIỆT LẬP , CỘNG THÊM 200.000 QUÂN THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TỈNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG CỦA MTGPMN .
QUÂN LỰC VNCH CÓ 200.000 QUÂN GỒM 13 SĐ BỘ BINH ĐƯỢC SẮP XẾP NHƯ SAU : QUÂN KHU 1 CÓ 5 SĐ BỘ BINH + SĐ DÙ + SĐ TQLC + 1 THIẾT ĐOÀN + 6 TIỂU ĐOÀN BĐQ . QK 2 CÓ 2 SĐ BB , 1 THIẾT ĐOÀN VÀ 18 TĐ BĐQ . QK 3 CÓ 3 SĐ BB , 1 THIẾT ĐOÀN , 9 TĐ BĐQ . QK 4 CÓ 3 SĐ BB , 1 THIẾT ĐOÀN VÀ 12 TĐ BĐQ . MỔI TH.Đ CÓ 1 CHI ĐOÀN CHIẾN XA HẠNG TRUNG M-48 VÀ 2 CHI ĐOÀN THIẾT KỴ ( GỒM CÓ 1 CHI ĐỘI CHIẾN XA HẠNG NHẸ M-41 VÀ 2 CHI ĐỘI THIẾT VẬN XA M-113) . RIÊNG QK 4 CHỈ CÓ M-113 , KHÔNG CÓ CHIẾN XA . THÊM VÀO ĐÓ LÀ 283.000 QUÂN CỦA 323 TĐ ĐỊA PHƯƠNG QUÂN VÀ 184.000 NGHỈA QUÂN . KQ CỦA VNCH CÓ 30.000 NGƯỜI VÀ 1.200 MÁY BAY .
LỰC LƯỢNG QUÂN CSBV TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TRONG 1974 . VÀO THÁNG 3 , HỌ ĐẢ CÓ 185.000 QUÂN CHÍNH QUI TẠI MIỀN NAM , HỔ TRỢ BỞI 500-700 CHIẾN XA , 350 KHẨU ĐẠI BÁC 122 VÀ 130 LY , VÀ 24 TRUNG ĐOÀN PHÒNG KHÔNG TRANG BỊ HỎA TIỂN SAM2 , SAM3 , VÀ SAM6 .
TRONG LÚC ĐÓ , CÁC ĐƠN VỊ CỦA VNCH NGÀY CÀNG THIẾU THỐN VỦ KHÍ/ĐẠN DƯỢC KHI QUỐC HỘI MỶ CẮT GIẢM LỚN LAO NGUỒN QUÂN VIỆN CHO VN . KHÔNG QUÂN CHỈ CÒN XỬ DỤNG 921 MÁY BAY/1277 CHIẾC , VÀ SỰ THIẾU HỤT VỀ XĂNG DẦU/ĐẠN DƯỢC ĐẢ BUỘC HỌ CẮT GIẢM 40% PHI VỤ VÀ 60% HỎA LỰC KỂ TỪ 1973 .
TRONG KHI NĂM 72 , QLVNCH ĐƯỢC TIẾP TẾ 66.500 TẤN CHIẾN CỤ / THÁNG , THÌ KỂ TỪ THÁNG 7/74 , CON SỐ NÀY LÀ 18.267 TẤN/THÁNG . KHO VỦ KHÍ CỦA QLVNCH GIẢM ĐI ¼ ; KHÔNG CÓ TRỰC THĂNG VÀ CHỈ CÓ 4 CHIẾC F-5 ĐƯỢC THAY THẾ CHO NHỬNG CHIẾC BỊ BẮN RƠI HAY BỊ TAI NẠN LÚC HÀNH QUÂN . QLVNCH CHỈ CÒN XỬ DỤNG 1/5 ĐẠN DƯỢC VÀ 1/10 XĂNG DẦU NẾU SO VỚI LÚC QUÂN VIỆN ĐƯỢC TIẾP TẾ ĐẦY ĐỦ . NGƯỜI LÍNH BB CHỈ ĐƯỢC XỬ DỤNG 85 VIÊN ĐẠN/NGÀY VÀ MỔI KHẨU ĐẠI BÁC LÀ 4 VIÊN/NGÀY .
KỂ TỪ THÁNG 9/1974 , TOÀN BỘ CÁC TRỰC THĂNG CHỈ THỰC HIỆN ĐƯỢC 2.000 GIỜ BAY/THÁNG BAO GỒM TẢI THƯƠNG . 1/5 MÁY BAY PHẢI NẰM Ụ VÀ ĐẠI BÁC THÌ CHỈ CÒN XỬ DỤNG BA QUẢ MỔI NGÀY .
TRONG KHI ĐÓ , QUÂN CSBV ĐẢ LÊN TỚI 200.000 NGƯỜI VỚI 600 KHẨU PHÁO VÀ 1000 CHIẾN XA . QUÂN LỰC VNCH , TÍNH TỚI ĐẦU NĂM 1975 TRÊN GIẤY TỜ LÀ 450.000 NGƯỜI , KỂ LUÔN LUÔN THÀNH PHẦN TIẾP VẬN . BAO GỒM 11 SĐ BB , 1 SĐ DÙ , 1 SĐ TQLC , 2 TRUNG ĐOÀN BIỆT LẬP , 21 CHI ĐOÀN THIẾT GIÁP , 43 TĐ BĐQ VÀ 18 TĐ PHÁO BINH . MỨC ĐỘ ĐÀO NGỦ LÀ 24.000 NGƯỜI/THÁNG . CON SỐ ĐẦY KINH HOÀNG NÀY CHO THẤY TINH THẦN CHIẾN ĐẤU SA SÚT CỦA QLVNCH TÍNH TỚI CUỐI NĂM 1974 . SỰ GẦN NHƯ BỎ RƠI CỦA ĐỒNG MINH (MỶ) VÀ THƯƠNG VONG TIẾP TỤC CAO ĐẢ LÀM SUY YẾU RẤT NHIỀU (ATE UP AWAY AT THE SPIRITS) TINH THẦN CÁC CẤP TRONG QLVNCH . . ."
NGUỒN : THE VIETNAM WAR , 1959-1075 , TRANG 206-7 .
SAN JOSE NGÀY 14.12.10 LÚC 1:33 SÁNG .
Phạm Đăng Quỳnh likes this.
Comments.
Tai Tran bài viết còn thiếu 1 chi tiết : khoảng 1973-74 , nhiều đv bộ binh cs đã trang bị hỏa tiển phòng không vác vai sa-7 . nhiều trực thăng và máy bay cánh quạt đã rớt vì sa-7 . đây là hỏa tiển tầm nhiệt , nó tìm chổ nào phát hơi nóng thì lao về hướng đó . rất lợi hại .
January 10, 2014 at 12:28am · Like
Tai Tran
Tai Tran BÀI TRÊN WIKI VÀ HÌNH ẢNH CỦA HỎA TIỂN SA-7 ĐÃ ĐC TRANG BỊ CHO BẮC QUÂN TỪ NĂM 1972 . GÂY TỔN THẤT NHIỀU CHO TRỰC THĂNG VÀ MÁY BAY CÁNH QUẠT KHI BAY THẤP . http://vi.wikipedia.org/wiki/Strela_2

No comments:

Post a Comment