Wednesday, December 4, 2013

Nghị viện Anh (bài 6) , Phong tục kỳ quặc (quaint) nhắc nhớ lịch sử của QH .
Một nghi lễ kỳ lạ xảy ra khi một dự luật cuối cùng được thông qua bởi viện Thứ dân và Quí tộc và đã có chữ ký của vua . DL được trả lại cho viện Quí tộc , điều này thường có nghĩa (signify) là vua đã chuẩn y, dù ko phải đích thân Vua , nhưng bởi ba Quý tộc , đc ủy quyền bởi vua .
Nghi lễ này đc tiến hành tại Viện Quý tộc mà ko ở Viện Thứ dân . Các NV cũa Viện Thứ dân được mời tới Viện Quý tộc bởi Ngài Chưởng Tòa (General Usher) . Khi ngài Chưởng Tòa sắp gặp các NV này , cánh cửa đóng sập trước mặt ông ta , và ông phải gỏ cửa và nhận đc phép trước khi vào .
Hành động này chỉ rõ các NV Viện Thứ dân có thể bày tỏ quan điểm mà ko lo sợ hay cần sự ưng thuận (favor) , ko bị làm khó dễ (untrammeled) bởi có mặt của Vua hay cấp dưới của ông .
Tự do ngôn luận có lẽ là tự do đc trân trọng nhứt của tất cả (các tự do) trên nước Anh . Điều này có thể giải thích 'cảnh tượng' nổi tiếng của Luân đôn : các 'diễn giả' (orator) tại công viên Hyde vào các chiều chủ nhựt .
Tôi khám phá rằng định chế cốt yếu này của Anh đã thu hút quân nhân Mỹ hơn bất cứ điều gì khác tại London . . . 
(còn tiếp) .
Dưới đây là cảnh ở Hyde Park vào mỗi chú nhật , mọi ng có thể nói về đề tài mình thích .
No comments:

Post a Comment