Wednesday, December 4, 2013

Nghị  viện Anh (bài 3) : Ba nhóm công việc của Viện Thứ dân .
Sau Giờ của Câu Hỏi thường là một tranh luận .
Nói tổng quát (roughly) , công việc lập pháp có thể chia làm ba nhóm chánh .
a/ Đầu tiên , công việc thông thường là điều hành việc nước (carry on the Nation) . Mỗi năm một lần , từng BT phải trình bảng ước lượng chi tiêu của bộ mình cho năm tới lên Viện Thứ dân , phải chuẩn bị để bảo vệ thành tích (record) của bộ trong năm qua , và để nghe bất cứ chỉ trích và cố vấn – mà Viện có thể đưa ra . Cũng mỗi một năm 1 lần , Ngân sách , thực tế là 1 bảng kê khai về tài chánh của đất nước , được trình lên Viện , và BT bộ tài chính sẽ giải thích làm thế nào đạt đc (ngân sách) này bằng cách đánh thuế (taxation) .
b/ Nhóm công việc chánh thứ hai (của Viện) là những luật lệ mới mà CP chuyển tới . Ở mổi kỳ phổ thông đầu phiếu , những đảng khác nhau trình bày chương trình của họ tại khu bầu cử (electorate) . Họ nói với cử tri , ' nếu các bạn chọn chúng tôi , chúng tôi sẽ đưa vào dự luật để thực hiện các CT này.' Trong những tháng gần đây , CP , của Đảng Xã hội đã đưa ra nhiều biện pháp về quốc hửu hoá kỷ nghệ – do họ chiếm đa số trong bầu cử năm 1945 . Những dự luật đc thảo luận trên nguyên tắc hai lần , một lần được gọi là duyệt lần hai (second reading) và sau đó đi vào chi tiết ở cấp ủy ban của Viện .
c/Nhưng cũng một loại thảo luận khác là khi một kiến/đề nghị (motion) , có thể dưới dạng một đề nghị hoãn lại (adjournment) , đc đưa ra . Điều này không có nghỉa là Viện hoãn lại theo nghĩa là ngừng họp (sit) , nhưng công việc thông thường được hoãn/đình chỉ (suspend) và một vài câu hỏi về lợi ích đặc biệt (special interest) đc thảo luận . Ví dụ , có thể là một thảo luận về ngoại giao , vấn đề các thuộc địa , giải ngũ , hay vài vấn đề có tầm quan trọng đặc thù (particular import) vào thời điểm đó .(còn tiếp) . 

No comments:

Post a Comment