Wednesday, December 4, 2013

Nghị  viện Anh (bài 8) : Thưa Chủ tịch , Tôi Nghi ngờ có Gián điệp .
Chỉ trong thời đại tương đối gần đây , các cuộc họp của nghị viện mới được đưa tin (report) , và Viện vẫn bo bo giữ chặt (jealously guard) quyền ko cho ng lạ vào nếu (người này) muốn vào .
Trong lúc chiến tranh thỉnh thoảng cần có những buổi thảo luận mật . TT Churchill , sẽ đứng dậy và nói , ' Thưa Chủ tịch , tôi nghi ngờ có gián điệp . “ Nhà báo và khách được mời ra khỏi các ban-công/lô dành cho họ (gallery) , và Viện đi vào họp mật .
Khi một NV nghĩ rằng đến lúc mở đèn điện sẽ nói , “ Thưa Chủ tịch , tôi yêu cầu (call for) nến.”
. . .
Các NV của QH có quyền (entitle) chặn đứng (hold up) giao thông ở khu lân cận viện Westminster như là 1 dấu hiệu rằng ko có gì đứng giửa 1 NV và nghĩa vụ của ông tại Viện Thứ dân . Các NV cũng ko bị bắt vì 1 vụ kiện dân sự miễn là ông còn trong điện Westminster , và họ ko bị kiện do phỉ báng (slander) cho bất cứ gì ông có thể nói trong khi tranh luận ; (còn tiếp) .


No comments:

Post a Comment