Friday, December 6, 2013

Nghị  viện Anh (bài 9) : một đầu mối (clue) của tính chất của người Anh . 
. . . 
"Trên lý thuyết , NV của QH không thể từ chức . Nếu ông muốn điều đó , ông phải làm đơn xin làm 'cương vị người quản gia' (stewardship) của văn phòng Chiltern Hundreds.' . Lý do là , trừ các Bộ trưởng , ko NV nào có thể giử 1 chức vụ có lợi tức trong triều đình (under the Crown) , và dù cho cương vị người quản gia của VP Chiltern Hundred ko còn ý nghĩa hôm nay , nhưng (cương vị này) vẫn đc xem là một chức vụ có lợi tức . Khi chấp nhận điều này , ông tự động bỏ trống (vacate) ghế của ông .
Những phong tục và truyền thống cũ xưa của Viện Thứ Dân cung cấp 1 manh mối (clue) về đặc tính của người Anh . Chúng tôi là một đất nước cổ và hảnh diện về lịch sử của chúng tôi , dù trên tổng thể chúng tôi không biết một cách đáng thương (woefully) về điều này . Nước Anh , không bao giờ quí trọng (esteem) điều gì mới chỉ vì nó mới . Họ thích những truyền thống của họ và giữ gìn (điều này) , miễn là làm như vậy không cản trở (impede) sự tiến bộ .
Sự yêu thích truyền thống này có hửu ích thực tế . Năm 1940 , sau khi nước Pháp thua trận thì nước Anh và đế quốc đứng một mình , thế giới bên ngoài không nghĩ rằng chúng tôi có 1/10 cơ may tồn tại . Nhưng tại Anh , không bao giờ có một tin tưởng , dù cho yếu ớt nhứt , rằng chúng tôi có thể bị thua trận . Từ TIỀM THỨC , dân Anh luôn nghĩ tới những gốc rể sâu xa của lịch sử lâu dài của họ . Họ đã ko bị ai xâm lăng từ 1066 , và dù cho bất cứ xui xẽo/điều xấu (odd) đến với họ , họ luôn tin tưởng rằng thế nào (somehow and other) họ cũng chiến thắng vào giờ chót .
QH gồm có Vua , các Thứ dân và Quý tộc . Không dự luật thành luật nào cho tới khi nó thông qua bởi hai viện và ký bởi Vua . Người cuối cùng từ chối ko ký 1 dự luật là Nữ hoàng Anne , nhưng theo Hiến pháp Anh , sự ưng thuận của Vua vẫn là bắt buộc .
Viện Quý tộc (House of Lords) gồm hơn 700 quý tộc/huân tước/thượng nghị sĩ (peer) với đẳng cấp khác nhau . Trước nhứt là những NV thuộc hoàng tộc (royal blood) ; đó là , hai người anh/em của Vua bây giờ , các công tước (Duke) của Gloucester và Windsor , và cháu trai trẻ của họ , Công tước của Kent .
Kế đó là các NV tinh thần (Lords Spiritual) , Tổng Giám mục của York và Canterbury và 24 giám mục .
Thứ bậc của các NV như sau : công tước , hầu tước (marquess) , bá tước (earl) , tử tước (viscount) , và nam tước (baron) . Tất cả các NV này đều là thừa kế (hereditary) , nhưng theo Đạo luật về Quyền hạn của Danh hiệu (Appellation Jurrisdiction Act) năm 1876 , bảy NV về Luật , làm việc suốt đời , được bổ nhiệm do kiến thức và kinh nghiệm về luật của họ" ; (còn tiếp) . 

No comments:

Post a Comment