Friday, August 2, 2013

Truyện cười , được phổ biến trong dân gian dưới thời còn  là Liên bang Xô viết :
"Vợ nói với chồng :
'Tối nay , khi xem TV , mình nhớ xem ở tỉnh nào có khoai tây rẻ để ngày mai vợ chồng mình lái MÁY BAY tới đó mua !"
Ý nói , tuy LX đã phát triển về công nghiệp nặng , nhưng vẫn chưa lo nổi bửa ăn hàng ngày cho dân .
Theo báo chí Tây phương , nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày vẫn thiếu thốn (hình chụp các cửa hàng , kiểu như HTX tiêu thụ , với quày hàng trống trơn) . Do lúc đó chưa có kinh tế thị trường , sản xuất đều theo kế hoạch (còn gọi là kinh tế chỉ huy) , dẫn đến có thứ thì dư thừa , có thứ lại thiếu .
Theo bài ' Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu' trên Wiki thì , 'Ở tất cả các nước XHCN, nền kinh tế không phát tiển theo thị trường, mà được chỉ đạo, nên thiếu thực tế về cung và cầu trong xã hội, không đầu tư đúng chỗ, chậm chạp trong áp dụng kỹ thuật mới. Ngoài ra trong thời kỳ chiến tranh lạnh các nước này đều bị gánh nặng nợ nước ngoài vì cần tiền cho việc chi phí quân sự lớn, ganh đua với Tây Âu'.

No comments:

Post a Comment