Friday, August 2, 2013

NGUYỄN HỮU ĐANG.3

Sau khi bài thơ 'Quê lúa' cũa Nguyễn Việt Chiến , đăng trên blog này ngày 29.7.13 ,  tôi đã góp ý bằng bài 'NGƯỜI TRỒNG LÚA THÁI LAN QUÁ SƯỚNG !'  và tôi liền bị bác TMĐ ném đá : chung qui cũng chĩ vì cái 'tội' cố hữu là dám cổ vỏ cho Tam Quyền Phân Lập khi viết bài này . Điều này chứng tỏ bác ấy đã thường xuyên GIÁM SÁT , SOI MÓI (có lúc bác còn nói , đang làm công tác 'ĐẮP BỜ' giùm cho chũ blog) mọi còm trên blog này , đặc biệt là cũa tôi ; khi làm như vậy bác đã ' bảo hoàng hơn vua' . Cũng may , bác ấy đã về hưu , chứ nếu Bác làm BT Thông tin  sẽ ra chế độ kiểm duyệt : loại bỏ các bài viết có 2 cụm từ 'Nhà Nước Pháp Quyền' hay 'Tam Quyền Phân Lập' . Như Trung quốc đã làm với các cụm từ như 'thiên an môn' , v.v...
(Tôi nhận xét , bác ấy gần như luôn 'dị ứng' với các bài viết cũa tôi (đặc biệt là bài 'VN CÓ THIẾU ANH HÙNG KHÔNG ?' ở còm 'Tài 00:39 Ngày 01 tháng 8 năm 2013' ) dù tôi không chửi bất cứ người cầm quyền , v.v... vì như đã nói nhiều lần , mục tiêu đã kích hay tấn công cũa tôi là CƠ CHẾ chứ ko phải là CON NGƯỜI . Chính cơ chế làm cho con người trở nên THAM NHŨNG và LẠM QUYỀN) .
1/ Và tôi đã trả lời như sau :
"Tài 11:09 Ngày 30 tháng 7 năm 2013
Da mặt tôi dầy đi nữa thì cũng chưa bằng 'Dì Tiến hay ông Ga cũa bác' (ý tôi muốn nói là 'ĐẢNG cũa bác' , chứ dì Tiến năm nay mới 54 cái xuân xanh , sao lại là DÌ cũa người đã trên 70 như bác ấy.-Tài) . Vì tôi chĩ bị mình bác 'ném đá' , còn các người này và đồng chí cũa họ đang bị CÃ NƯỚC RỦA XÃ .
Tôi tranh đấu hay cổ vỏ TAM QUYỀN PHÂN LẬP là cho con cháu tôi còn ở VN (như đã viết nhiều lần trên blog) và giới trẻ vì chúng xứng đáng được hưởng ; chứ tôi ko tranh đấu cho bác - người đã đóng góp vào việc làm sụp đổ cái chế độ đã nuôi dưỡng và giáo dục bác nên người .
Thà bác ngậm miệng ăn tiền' thì lành hơn . Chớ gặp giới trẻ như TRẦN KẼM , TRẦN HÙNG , hay HỒ ANH thì họ không nhẹ tay với bác đâu ."
2/ Và bác TMĐ trả lời :
"TMĐ 15:41 Ngày 30 tháng 7 năm 2013
Bác chê tôi "người đã đóng góp vào việc làm sụp đổ cái chế độ đã nuôi dưỡng và giáo dục tôi nên người"! Chưa về đến Sài Gòn,đang trốn chui trốn nhũi tận đẩu đâu,Bác đã thảo sẵn một bản án rồi.Xin hỏi Bác,cả cái miền Nam Việt Nam hồi ấy,học sinh sinh viên đang được chế độ "nuôi dưỡng và giáo dục" sao chúng lại"vô ơn"ùn ùn xuống đường từ Huế,Đà Nẵng,Qui Nhơn,Nha trang, Đà Lạt,Sài Gòn để chống đối chế độ?Chỉ có Bác,từ 1968-1975, thức thời, đi làm cái nghề"bóp cò súng"-theo lời Bác kể!
Còn nữa.Bác dọa tôi,sẽ dùng Trần Kẽm,Trần Hùng,Hồ Anh nặng tay với tôi.Bác biết đấy,TÔI CHƯA BỊ AI NẶNG LỜI với tôi trên diễn đàn này . . ."
KẾT LUẬN : Xin để quí vị và các bạn trẻ cho ý kiến .

No comments:

Post a Comment