Tuesday, July 23, 2013

 Bài 'Tôi dạy học' cũa H.N. Chênh phần 2  , rất hợp với chũ đề cũa bài viết 'Đề nghị Bộ LĐ-TB-XH . . . quan hủ lậu này' :
"GD bổ túc VH dành cho tất cả mọi người học theo một chương trình thu gọn gồm ít bộ môn và mỗi bộ môn cũng giới hạn rất ít kiến thức. . . dành cho những người không thể vào học phổ thông. Học đã dễ, thi cử còn dễ hơn. Ra đề rất dễ, chấm điểm rộng rãi, coi thi cởi mở, thí sinh tha hồ quay cóp và dùng phao. . .
Vậy mà bổ túc cho CB còn DỄ HƠN NỮA trên mọi phương diện và do vậy bằng cấp của nó có giá trị tỷ lệ nghịch . . .
Người trên núi xuống, người từ miền Bắc vô , tùy theo bề dày thành tích, tùy theo quan hệ mà chiếm lĩnh hết tất cả các vị trí từ thấp đến cao trong bộ máy NN mà không cần bằng cấp , học hành chuyên môn gì. Sau đó NN mới lọc dần ra cho đi học. Học tại trường riêng gọi là “trường bổ túc cán bộ” từ cấp 2 trở lên. He he, chưa thấy trường bổ túc CB cấp 1 mặc dù không thiếu gì CB chưa qua tiểu học.
CB từ cấp xã lên cấp huyện, cấp tỉnh đều học các trường nầy trước khi tiếp tục lên ĐH hoặc đi nghiên cứu sinh sau ĐH ; nếu như cứ tiếp tục được thăng chức, chức càng cao thì học vị sẽ càng cao. Do vậy mà từ bí thư, CT tỉnh trở lên, vị nào cũng có bằng TIẾN SĨ.
Vì trường dạy cho CB nên GV phải thật đỏ. . . . GV chi viện từ Thanh Hóa vào là chính. . . có vài GV lưu dung lý lịch thật tốt như tôi mới được vào dạy.
Trường bổ túc CB cấp 2,3 tôi vào dạy lúc đó, chưa hề có GV cấp 3 . Cứ đưa GV cấp 2 lên dạy luôn cấp 3 . Trình độ của các GV chi viện thời ấy phần lớn là 7+2 hoặc 8, 9 +1 gì đó. Do vậy chuyên môn của họ cũng chỉ nhỉnh hơn HV bên dưới chút đỉnh. Tôi nhớ mấy cô giáo dạy hóa, lý lúc đó trong tổ tôi, tôi phải kèm lại cho các cô từng kiến thức cơ bản . . .
Hồi tôi dạy ở trường phổ thông của một huyện thì ông BT huyện đoàn mời tôi qua làm việc.  Ông bảo nhờ tôi kèm toán lý hóa cho ông và vài người nữa trong thường vụ huyện đoàn trong vòng vài tháng để mấy ổng kịp thi tốt nghiệp cấp hai. Tôi hỏi thế các anh học đến lớp mấy rồi, mấy ổng ngần ngừ nói hết lớp 6, lớp 7 . Tôi ra một bài toán lớp 6 để kiểm tra, không ông nào làm được hết. Mấy ổng thú thật mới học đến lớp 4 hoặc lớp 5. Tôi lại ra một bài toán đố lớp 3 thật dễ nhưng cũng chỉ có một ông làm được. Tôi xin lỗi rút lui vì trong vòng vài tháng không thể nào kèm cho các anh thi đậu được lớp 9 .
Thế nhưng năm đó không hiểu nhờ phép thần nào các ông ấy cũng tốt nghiệp cấp 2 . Sau đó vài năm, ông BT huyện đoàn còn học lên đến THẠC SĨ nữa và lên làm đến GĐ một sở rất lớn của tỉnh QNĐN.
Những CB học hành tài thánh như vậy thì đầy rẫy trong bộ máy NN . Do vậy mà chẳng lạ gì, khi có hàng loạt những chủ trương sai lầm, hàng loạt những văn bản pháp quy trái khoáy đưa ra từ bộ máy cấp cao, hàng loạt quan chức làm bậy, hàng loạt những ông nghị ra QH làm trò hề… Tôi thấy mình cũng trách nhiệm không nhỏ trong chuyện nầy."
NHẬN ĐỊNH : Tôi xin lấy câu cuối cũa đoạn này làm kết luận cũa mình .

No comments:

Post a Comment