Tuesday, July 23, 2013

Bài  'Tôi dạy học' , phần 2 , cũa HNC , có đoạn :
"Ông Nguyễn Thiện Nhân khi mới được đưa lên điều hành cái bộ máy GD mục ruỗng ấy rất hăm hở, rất nhiệt huyết, rất muốn thay đổi. Ông tuyên bố loạn trời, ông đi dự giờ, ông ủng hộ người chống tiêu cực…Và không lâu sau đó ông xìu. Để thay đổi một bộ máy hư đốn như vậy thì dù là một nhân vật cực kỳ bản lĩnh, tài năng và đạo đức cao siêu cũng không thể làm được trong cái CƠ CHẾ  nhà nước nầy, huống chi là một tiến sỹ KH lại đi lên bằng việc lăng xăng làm CB đoàn như ông. Ông bỏ chạy mất dép, không những không làm được gì cho GD mà còn làm rối hơn lên. He he, vậy mà ông cứ đi lên, lại lên đến đỉnh cao nữa mới ghê chứ. Bái phục ông và bái phục chế độ nầy. Nhưng dầu sao cũng có chút an ủi, ông là người có học cao nhất."

No comments:

Post a Comment