Tuesday, July 23, 2013

Bài "Tôi đi dạy" cũa HNC : Góp ý với  còm  'Dạ Lan02:50 Ngày 24 tháng 7 năm 2013' :
Thưa quí vị ,
1/Tôi lấy làm lạ : từ nhiều năm , trong phát ngôn cũa các quan , gần như ko thấy ai nhắc tới câu nói cũa ông HCM : 'người ta ko sợ gian lao nguy hiễm , mà chĩ sợ ko có công bằng' .
Có lẽ họ cãm thấy 'nhột' hay 'có tật giật mình' khi nói như vậy .
2/ Hôm nay , qua bài viết (Tôi đi dạy) sau đây cũa anh Huỳnh ngọc Chênh - một người từng được giáo dục bởi chế độ cũ - tôi được biết thêm về nền GD xã hội chũ nghĩa sau 1975 . Tôi ko bình luận nhiều về bài viết này , vì tác giả đã nói rất đầy đũ (bởi ông là đã dạy học và trải qua những kinh nghiệm cay đắng , v.v...) . 
Xin đọc phần 1 ở : http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/07/toi-i-day.html
Và phần 2  ở :
http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/07/toi-i-day-tiep-theo.html
Qua bài này , ta có thể nhận định  những nhếch nhác , bê bối , tham nhũng , lạm quyền , v.v... HIỆN NAY  có phần 'đóng góp' rất nhiều cũa nền GD này - cũng phù hợp với chũ đề 'Đề nghị Bộ LĐ-TB-XH cho về vườn ngay ông quan hủ lậu này' trên blog này .
Vì trong mọi đất nước , nền GD , có thể xem như một cái MÁY CÁI để tạo ra những sản phẩm . Với một máy cái đầy KHUYẾT TẬT như vậy - đã mô tã rất kỷ trong bài viết cũa anh Chênh , không ai có thể trông chờ hay hy vọng có được 100 % những sản phẩm  đạt yêu cầu . 

No comments:

Post a Comment