Friday, May 1, 2020

Theo Numerology hay Lý thuyết Số (LTS), mỗi chữ cái trong bộ mẩu tự (alphabet) có một trị số TƯƠNG ỨNG như sau:

A 1, B 2, C3, D4, E5, F8, G3, H5, I1, J1, K2, L3, M4, N5, 07, P8, Q1, R2, S3, T4, U6, V6, W6, X5, Y1, Z7.


Tên của người VN thường gồm ba PHẦN: họ, chữ lót, và tên (đôi khi chỉ có hai phần như Lê Duẩn hay bốn phần như Tôn Nữ Thị Ninh). Sau khi thế các chữ bằng trị số tương ứng, ta cộng từng phần và rút gọn, sau đó cộng các phần: con số kết quả là ý nghĩa.
Ví dụ: Phân tách tên bà NGÔ ĐÌNH NHU.

 Dựa vào bảng trên, thay t
hế các chữ bằng trị số tương ứng, ta có:
NGÔ = 5 + 3 + 7 = 15, số này lớn 9 nên phải rút gọn: 15 = 1 + 5 = 6.
ĐÌNH = 4 + 1 + 5 + 5 = 15, vì lớn hơn 9 nên rút gọn thành 6.
NHU = 5 + 5 + 6 = 16, vì lớn hơn 9 nên rút gọn thành 7.
Cộng ba số này, ta có kết quả: 19, một số rất may mắn. Ý nghĩa đã kể ở bài trên.
GHI CHÚ:
1/ Bất cứ PHẦN nào cộng lại bằng 11 hay 22 thì phải giữ nguyên, ko được rút gọn; Ví dụ: ANH = 1 5 5 = 11, giữ nguyên.
2/ Nếu sau khi cộng lại, kết quả nhỏ hơn 10 thì ko thể rút gọn các phần trên, nghĩa là giữ nguyên.
TB. Nếu muốn tìm hiểu thêm, xin đọc Linda Goodman's Star Signs. Trên đây chỉ là TÓM TẮT cách tính toán để tìm ra CON SỐ, tượng trưng cho ý nghĩa của tên họ của ai đó. Sau khi có kết quả, phải xem ý nghĩa trong sách này.
Thông thường con người chịu tác động của tên và ngày sanh: riêng ông Nhu chỉ chịu tác động của tên và ko chịu tác động của ngày sanh vì có ngày sanh nhỏ hơn 10 (ông có ngày sanh là 7).

No comments:

Post a Comment