Friday, May 1, 2020

THIÊN MỆNH BỊ ĐÁNH MẤT: NGƯỜI MỸ PHẢN BỘI TT NGÔ ĐÌNH DIỆM

- Vụ đảo chánh 1.11.1963 là một món quà trên trời rơi xuống đối với chúng tôi.-- Một lãnh đạo của CSVN đã nói như vậy. Phần A (Tạm dịch từ phần giới thiệu quyển sách của Geoffrey Shaw): 
"Ngô đình Diệm, tổng thống đầu tiên của VNCH, đã sở hữu "Thiên Mệnh" (mandate of heaven) của Khổng giáo, một thẩm  quyền về tinh thần và chính trị đã được nhìn nhận rộng rãi bởi mọi người VN. Vị lãnh tụ Công Giáo La Mã ngoan đạo này đã ko bao giờ đánh mất sứ mạng này trong mắt người dân; tuy vậy, ông đã bị lật đổ (taken down) bởi một cuộc đảo chánh QS đỡ đầu bởi CP Mỹ, dẫn tới việc tàn bạo hạ sát ông.
Quan điểm thông thường trước đây đã trái ngược với quả quyết (assertion) trên đây của sử gia về quân sự Geoffrey Shaw. Theo nhiều sử gia Mỹ, TT Diệm là một lãnh tụ tham nhũng (corrupt) mà những hành động chuyên chế (tyrannical) đã khiến ông mất sự ủng hộ của dân chúng cũng như mất khả năng chiến thắng QS đối với bắc VN. Họ khuyến cáo chính quyền Kennedy, phải ngưng ủng hộ Diệm.
Dựa vào nghiên cứu của ông Shaw trên những nguồn tin gốc (original source), bao gồm những văn bản đã giải mã (declassified) của CP Mỹ, ông đã ghi nhận (chronicle) sự PHẢN BỘI ĐỒNG MINH (betrayal of this ally) của chính quyền Kennedy, đã chứng tỏ điều này ko chỉ là một THẤT BẠI TINH THẦN nhưng cũng là một THẢM HỌA CHÍNH TRỊ đã đưa nước Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài (protracted) và tốn kém. Trong suốt quyển sách, tác giả phát hiện một TT Diệm khác xa vị bạo chúa (despot) đã được mô tả bởi báo chí Mỹ khi họ loan tin về VN. Từ những tường thuật tai nghe mắt thấy (eyewitness account) của các nguồn tin quân sự, tình báo và ngoại giao, tác giả vẽ nên chân dung của một con người với CHÍNH TRỰC (integrity) hiếm có, một người YÊU NƯỚC đã phấn đấu (strive) để giải phóng đất nước ông khỏi chủ nghĩa thực dân Tây phương trong khi bảo vệ (đất nước) trước chủ nghĩa CS.
"Một bản tường trình vô tư (candid) về việc hạ sát Ngô Đình Diệm, lý do của việc làm này, ai chịu trách nhiệm, đã diển ra như thế nào, và những kết quả tai hại. Khi đọc tường trình này, người Mỹ sẽ ĐẶC BIỆT ĐAU ĐỚN (particularly agonizing) khi nhận định rõ ràng và ko-thể-tranh-cãi rằng sự thua trận cuối cùng của VN ko thực sự trên bãi chiến trường, nhưng vì những yếu tố CHÍNH TRỊ và TINH THẦN (political and moral grounds). Chúng ta ko cần phải thua trong cuộc chiến VN này (The Vietnam War need not have been lost). Bằng chứng áp đảo (overwhelming) đã hỗ trợ điều đó".
- Lời tựa của James V. Schall, GS danh dự (emeritus) của ĐH Georgetown.
"Tôi đã tìm thấy sự thật? Vâng, nhưng ko ở các nguồn tin phổ biến tại Mỹ chỉ toàn kết tội CP Diệm; nói khác đi, ko phải tại Sài Gòn nhưng, nghịch lý thay (paradoxically) lại nằm trong bộ ngoại giao tại Washington, và trong nhóm cố vấn thân cận của TT Kennedy tại Tòa Bạch Ốc. Hành động của những kẻ này đã DẪN ĐẾN CÁI CHẾT của Diệm. Và với cái chết này , chín năm rưởi của các công trình và hợp tác giữa nước Mỹ và Nam VN đã bị XÓA SẠCH (undone)."
- Geoffrey Shaw trong lời nói đầu.

===

Phần B
(Ngo Dinh Diem, the first president of the Republic of Vietnam, possessed the Confucian "Mandate of Heaven", a moral and political authority that was widely recognized by all Vietnamese. This devout Roman Catholic leader never lost this mandate in the eyes of his people; rather, he was taken down by a military coup sponsored by the U.S. government, which resulted in his brutal murder.
The commonly held view runs contrary to the above assertion by military historian Geoffrey Shaw. According to many American historians, President Diem was a corrupt leader whose tyrannical actions lost him the loyalty of his people and the possibility of a military victory over the North Vietnamese. The Kennedy Administration, they argue, had to withdraw its support of Diem.
Based on his research of original sources, including declassified documents of the U.S. government, Shaw chronicles the Kennedy administration's betrayal of this ally, which proved to be not only a moral failure but also a political disaster that led America into a protracted and costly war. Along the way, Shaw reveals a President Diem very different from the despot portrayed by the press during its coverage of Vietnam. From eyewitness accounts of military, intelligence, and diplomatic sources, Shaw draws the portrait of a man with rare integrity, a patriot who strove to free his country from Western colonialism while protecting it from Communism.
"A candid account of the killing of Ngo Dinh Diem, the reasons for it, who was responsible, why it happened, and the disastrous results. Particularly agonizing for Americans who read this clearly stated and tightly argued book is the fact that the final Vietnam defeat was not really on battle grounds, but on political and moral grounds. The Vietnam War need not have been lost. Overwhelming evidence supports it."
― From the Foreword by James V. Schall, S.J., Professor Emeritus, Georgetown University
"Did I find a veritable Conradian 'Heart of Darkness'? Yes, I did, but it was not in the quarter to which all popular American sources were pointing their accusatory fingers; in other words, not in Saigon but, paradoxically, within the Department of State back in Washington, D.C., and within President Kennedy's closest White House advisory circle. The actions of these men led to Diem's murder. And with his death, nine and a half years of careful work and partnership between the United States and South Vietnam was undone."
― Geoffrey Shaw, from the Preface)

No comments:

Post a Comment