Wednesday, June 19, 2019

Tiếng Anh của 1 cựu sq qua Mỹ từ 75 .
- Học ăn học nói, học hỏi học mở .
Có lần tôi đi shopping với y ở thương xá Great Mall rất lớn . Y đang lựa áo và nói với tôi : "size này lạ quá , tôi chưa từng thấy bao giờ ? (sic) " . Đến gần tôi thấy ghi "size S/P" , tôi giải thích " S là small/nhỏ , còn P là petit , tiếng Pháp , cùng nghĩa . Vì quần áo Mỹ bán khắp thế giới , kể cả nước nói tiếng Pháp hay vùng nói tiếng Pháp (như tỉnh Québec của Canada) nên họ dùng 2 thứ tiếng" . Y ko tin nên tôi nhờ chủ tiệm phân giải : ông nói tôi đúng . Lúc này ông VK qua-Mỹ-từ-75 mới chịu thua (làm sao ông dễ dàng chịu thua 1 kẻ qua Mỹ sau ông 19 năm , ít đi shopping - vì tiền đâu mà đi , tôi chỉ mua quần áo cũ ở Goodwill) .
Lần khác , một bạn trẻ qua Mỹ từ 6-7 tuổi hỏi tôi , phải ra sân bay đón một người đến từ DFW , chữ này nghĩa gì ? Tôi nói , đó là chữ tắt của Dallas-Fort Worth , tên của sân bay của một TP lớn ở Texas . Ngay từ trước 75 , nhờ đọc sách nhiều tôi đã biết TP này , gồm 2 TP nhập làm một vì nằm kế nhau .
NHẬN XÉT :
Theo một survey , phần lớn các kỹ sư trả lời : kiến thức của họ chỉ có 10/100 do trường học cung cấp , phần còn lại do họ học sau khi ra trường . Do vậy kẻ nào ko liên tục học hỏi , kiến thức sẽ bị thiếu sót .

No comments:

Post a Comment