Wednesday, June 19, 2019

Dùng Please thay vì Thank You .
Có một cô ở quê lấy chồng Mỹ : cô học lớp tiếng Anh cấp tốc để giao tiếp như "cám ơn là thank you , xin lỗi là sorry , chào là hi , làm ơn là please " , v.v...
Đêm động phòng , ko hiểu xúc động thế nào mà cô lẫn lộn , thay vì nói "thank you" cô lại xài chữ "please" . Khiến anh Mỹ này "làm việc" suốt đêm , cũng may là ko đột quỵ (heart failure)!
Nói chung , cô này vẫn giỏi hơn ông thủ tướng " cờ mờ lờ vờ" của VN !

No comments:

Post a Comment