Wednesday, June 19, 2019

Số nhà và vận may buôn bán .
Tôi có người quen làm nail kể lại : trước đây y làm ở 1 tiệm có tới 20 thợ và rất đông khách ; vì chủ quá phách lối , y xin nghỉ và làm ở tiệm mới chỉ có 4 thợ , rất ít khách .
Tò mò , tôi hỏi số nhà của 2 tiệm , y nói tiệm thứ nhứt là 1122 và tiệm thứ hai là 1183 . Dựa vào Lý thuyết Số (LTS) tôi thấy :
1122 = 1 + 1 + 2 + 2 = 6 = rất may mắn .
1183 = 1 + 1 + 8 + 3 = 13 = xui xẻo .
Theo LTS , mọi thực thể (entity) cộng lại bằng số 6 * rất cực kỳ may mắn , số 15 cũng may mắn nhưng ko bằng . Các số như 19 , 23 , 24 và 33 cũng may mắn nhưng đều ko bằng số 6 .
Vợ chồng TT Ronald Reagan đều có ngày sinh là ngày 6 : ông sinh 6/2/1911 và bà sinh ngày 6/7/1921 chết ngày 6/3/16 . Một trùng hợp kỳ lạ .
Lấy thêm tên vài tên nước :
a/ FRANCE = 8 - 2 - 1 - 5 - 3 - 5 = 24 = may mắn nhưng ko bằng 6 .
b/ CANADA = 3 1 5 1 4 1 = 15 = may mắn nhưng ko bằng 6 .
c/ VIET = 6 1 5 4 = 16 = 7 .
NAM = 5 1 4 = 10 = 1
Tổng cộng : 7 + 1 = 8 = TRẢ NỢ TIỀN KIẾP .
* Lúc qua Mỹ , tôi ở nhiều nhà , tới năm 1998 , tôi dọn về số 2301 ** đường XYZ . Thấy số nhà tôi biết sẽ gặp hên , cuộc đời sẽ lên hương : đúng như vậy , vì sau đó vài tháng tôi được mời dạy Toán tại tư gia , 15 học trò (dù 4 năm trước đó xin việc ko ai mướn) , được cấp nhà (nhưng tôi ko nhận) và nhiều may mắn khác như viết 1 lá thư tình 2 trang giấy học trò (bằng tiếng Anh) giùm mẹ của 1 HS được bà ta cho 200 đô , v.v...
** 2301 = 2 + 3 + 0 + 1 = 6
TB . Theo LTS , các số tốt là số cộng lại thành số 6 và 9 như 15 , 19 , 24 , 27 , 33 , 42 , 51 ; ngoài ra là các số 23 , 32 .
Các số xấu là là 18 , 29 . Và các số 4 , 8 , 13 , 17 , 22 , 28 , 31 cũng xấu có liên quan đến TRẢ NỢ DỒN - mà tôi đã viết nhiều lần . Theo kinh nghiệm tôi thấy tên họ tác động đối với số mạng chúng ta nhiều hơn ngày sanh . Ngoài ra ngày sanh và tên họ của chúng ta bổ túc cho nhau . Trong một cặp vợ chồng , chỉ cần 1 người tốt là đủ rồi vì ng này sẽ bổ túc cho ng kia .

No comments:

Post a Comment