Wednesday, June 13, 2018

Hôn nhân Việt Mỹ trước 75 , bài 2 . 
Trước 75 , khi hai bà dì họ lấy chồng Mỹ , ba má (rất giàu có) của hai dì đã rất xấu hổ , giấu ko cho bạn bè , bà con biết và sau này hai dì âm thầm theo chồng đi mỹ . Mấy dì là người giỏi Anh Văn , có trình độ nên các hảng hay sở Mỹ như (TĐS) mới tuyển . Trước 75 , cao điểm có tới BA TRĂM NGÀN nhân viên sở Mỹ . 
Một người khác quen tôi , năm 1968 được sở Mỹ gửi đi tu nghiệp 6 tháng . Vì nghĩ rằng về VN sẽ thành góa phụ (vì trai tráng chết trận rất nhiều) nên lấy chồng mỹ và ở lại . Gia đình ở VN đã chửi mắng (đồ bất hiếu , mất gốc ,v.v...) và khuyên bảo "hảy về VN vì ta nhà ta tắm ao ta . . . ". Năm 1975 , từ San Francisco , 2 vc chị gọi phone kêu gđ di tản nhưng ko ai nghe . Sau này chị mới về VN vài lần .
Còn các cô bán ba , dù có con với Mỹ , vẫn ko đi Mỹ trước 75 vì ko có hôn thú , do vậy mới có CON LAI MỸ .
* Vì mức sống của dân VN , kể cả ở nông thôn , lúc đó rất cao dù đang có chiến tranh . (Tôi có vài bài về điều này) . Hệ thống ngân hàng (mạch máu của kinh tế) tại VNCH hoạt động tới lúc miền nam sụp đổ : cả thời gian dài trước đó , ko có NH nào bị phá sản , ko chi trả cho khách hàng , v.v... như bây giờ vì họ hoạt động theo đúng điều lệ . Trong khi các tỉnh miền trung lần lượt rơi vào tay CSBV , ba tôi vẫn tiếp tục gửi tiền vào NH vì nghĩ rằng "để tiền ở nhà ko an toàn" .

No comments:

Post a Comment