Wednesday, June 13, 2018

16 chữ vàng ra đời bởi Giang Trạch Dân sau Hội Nghị Thành Đô , tỉnh Tứ Xuyên TC , tổ chức ngày 3 tháng 9 năm 1990 .
“Sơn thủy tương liên,lý tưởng tương thông,văn hóa tương đồng,vận mệnh tương quan”; tạm dịch : Núi sông liền nhau , lý tưởng thông với nhau , văn hóa giống nhau , vận mệnh liên quan với nhau .

No comments:

Post a Comment