Saturday, June 16, 2018

Anh hùng Vũ mộng Long và gđ tại Seattle , Washington . Tháng 3/75 , ông dẫn TĐ 82 BĐQ , từ Kiến Đức tây Ban Mê Thuột vượt 144 km đường rừng tới Di Linh ; đi tù CS trên 10 năm , trốn trại 2 lần , bị tra tấn dã man

No comments:

Post a Comment