Wednesday, March 7, 2018

Biệt đội Thiên Nga , cảnh sát đặc biệt , BTL Cảnh sát quốc gia VNCH , hồi chánh viên , 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1336208046393018&set=pcb.1336208603059629&type=3

No comments:

Post a Comment