Wednesday, March 7, 2018

MỘT ĐẤT NƯỚC CÓ NHIỀU BỒ NHÍ CỦA CÁC
QUAN CẤP TỈNH/HUYỆN ; HỌ CÓ NHÀ KHỦNG ,
ĐI XE CẢ TRĂM NGÀN ĐÔ , THÌ SẼ CÓ NHIỀU
EM BÉ 4 TUỔI PHẢI ĐI THEO MẸ LƯỢM 
LON NHƯ VẦY !


No comments:

Post a Comment