Wednesday, January 17, 2018

 Bất cứ ông nào trong BCT ĐCSVN đem lại dân chủ , tự do , phục hồi đầy đủ các quyền làm người như tự do ngôn luận , báo chí , v.v... thì dân Việt sẽ nhớ ơn suốt đời . Khi ông đó chết , dân Việt * sẽ sẳn sàng ngủ đêm trên lề đường để có chỗ tốt hầu tiển đưa ông ấy lần cuối ; như dân Anh đã làm đối với cựu Thủ Tướng Winston Churchill của họ . 
Hình 1 : Họ đã ngủ đêm trên lề đường , mang theo chăn mền . 
H2 : Các thiếu nữ đi dự đám tang .
H3 : Dân chúng di chuyển chầm chậm để vào viếng ông , quàn tại đại sảnh đường (great hall) kế điện Westminster .
Nguồn : NGS năm 1968 .
* Không cần sự vận động hay nhắc nhở của CA khu vực hay tổ dân phố .

No comments:

Post a Comment