Wednesday, January 17, 2018

TÌNH THẦN MÃ THƯỢNG (ko hạ nhục kẻ thua trận) CỦA VUA CHÚA ÂU CHÂU .
Hòa ước Fontainebleau 1814 , bài 2 .
Trong ngày 3/4 , tin này tới tai Napoléon lúc đó đang ở lâu đài Fontainebleau rằng Thượng viện Pháp truất ngôi (dethrone) ông . Vì phe Liên Minh đã công khai lập trường rằng họ chống Napoléon chứ ko phải dân Pháp , Napoléon đã bắt tháu cáy/đánh bài xì (bluff) và xuống ngôi với điều kiện là con trai và nữ hoàng Marie-Louis làm nhiếp chính (regent) . 
Ba đại diện toàn quyền (plenipotentiare) của y mang sự xuống ngôi có điều kiện này đến phe Liên minh :
"Thẩm quyền của Liên minh đã tuyên bố rằng Hoàng đế Napoléon là chướng ngại duy nhứt (sole obstacle) đối với sự tái lập hòa bình ở Âu châu ; Hoàng đế Napoléon , trung thành với lời thề , tuyên bố rằng y sẵn sàng xuống ngôi , từ bỏ nước Pháp , kể cả mạng sống (life) , nhưng vì lợi ích của đất nước (for the good of the country) , nên điều này không thể tách rời quyền của con trai của y , của chế độ nhiếp chánh của nữ hoàng , và của việc duy trì luật pháp của đế quốc" . -- Napoléon ngày 4/5/1814 tại Fontainebleau . 
Khi các đại diện này trên đường để chuyển giao thông điếp này , Napoléon đã nghe rằng đoàn quân của August Marmont đã vô vọng (hopeless) và sẽ phải đầu hàng . Phe Liên minh đã không thỏa hiệp và từ chối yêu cầu của Napoléon :
"Chế độ nhiếp chánh (regency) cho Nữ hoàng và con trai , có vẻ được , tôi nhìn nhận ; nhưng Napoléon tiếp tục ở lại là điều khó khăn . Ai mà tin được lời hứa hão huyền (vain promise) của y rằng sẽ không chống lại chúng ta . Mọi người đều biết tham vọng vô bờ bến (devouring ambition) của y . Một buổi sáng đẹp trời nào đó , y sẽ lại cầm đầu chế độ nhiếp chính , hay xưng là Hoàng đế ; chiến tranh sẽ lại bắt đầu , và toàn Âu châu sẽ chìm trong biển lửa (will be in fire) . Viễn cảnh ghê gớm đó sẽ buộc phe Liên minh lúc nào cũng chuẩn bị chiến tranh , và như thế làm thất bại/hư hỏng mọi ý định kiến tạo hòa bình".-- Hoàng đế Nga Alexander . 
Khi sự xuống ngôi có điều kiện bị từ chối , và không còn sự ủng hộ hay cứu giúp của quân đội Pháp , Napoléon đã chấp nhận :
"Phe Liên minh đã tuyên bố rằng Hoàng đế Napoléon là trở ngại duy nhứt cho việc tái lập hòa bình chung cho Âu châu , Hoàng đế Napoléon , trung thành với lời thề , tuyên bố rằng y và các thừa kế (heir) sẽ từ bỏ ngôi vua của Pháp và Ý ; và y cũng không muốn hy sinh cá nhân , hay ngay cả cuộc sống của y cho lợi ích (interest) của nước Pháp ."-- Napoléon , Fontainebleau ngày 6/4/1814 .
Chỉ vài ngày sau đó với quyền lực của y kết thúc , hòa ước chính thức đã được thương thuyết và ký bởi các đại diện toàn quyền của các bên tại Paris ngày 11/4/1815 , và phê chuẩn (ratify) bởi Napoléon ngày 13/4 . 
Tạm dịch từ nguồn : https://en.wikipedia.org/Treaty_of_Fontainbleau_1814
Hình 1 : Napoléon chấp nhận xuống ngôi tại Fontainebleau .
H2 : Cuộc đời của Napoléon theo tranh vẻ của một họa sĩ Đức , ở giửa là đảo Elba - nơi Napoléon bị lưu đày .
H3 : căn phòng nơi ký Hòa ước . Fontainbleau .
* Không hạ nhục , làm mất danh dự của kẻ thua trận .No comments:

Post a Comment