Wednesday, January 17, 2018

TÌNH THẦN MÃ THƯỢNG (ko hạ nhục kẻ thua trận) CỦA VUA CHÚA ÂU CHÂU.
Hòa ước Fontainebleau 1814, bài 2.
Trong ngày 3/4, tin này tới tai Napoléon lúc đó đang ở lâu đài Fontainebleau rằng Thượng viện Pháp truất ngôi (dethrone) ông. Vì phe Liên Minh đã công khai lập trường rằng họ chống Napoléon chứ ko phải dân Pháp, Napoléon đã bắt tháu cáy/đánh bài xì (bluff) và xuống ngôi với điều kiện là con trai và nữ hoàng Marie-Louis làm nhiếp chính (regent). 
Ba đại diện toàn quyền (plenipotentiare) của y mang sự xuống ngôi có điều kiện này đến phe Liên minh:
"Thẩm quyền của Liên minh đã tuyên bố rằng Hoàng đế Napoléon là chướng ngại duy nhứt (sole obstacle) đối với sự tái lập hòa bình ở Âu châu; Hoàng đế Napoléon, trung thành với lời thề, tuyên bố rằng y sẵn sàng xuống ngôi, từ bỏ nước Pháp, kể cả mạng sống (life), nhưng vì lợi ích của đất nước (for the good of the country), nên điều này không thể tách rời quyền của con trai của y, của chế độ nhiếp chánh của nữ hoàng, và của việc duy trì luật pháp của đế quốc". -- Napoléon ngày 4/5/1814 tại Fontainebleau. 
Khi các đại diện này trên đường để chuyển giao thông điệp này, Napoléon đã nghe rằng đoàn quân của August Marmont đã vô vọng (hopeless) và sẽ phải đầu hàng. Phe Liên minh đã không thỏa hiệp và từ chối yêu cầu của Napoléon:
"Chế độ nhiếp chánh (regency) cho Nữ hoàng và con trai, có vẻ được, tôi nhìn nhận; nhưng Napoléon tiếp tục ở lại là điều khó khăn. Ai mà tin được lời hứa hão huyền (vain promise) của y rằng sẽ không chống lại chúng ta. Mọi người đều biết tham vọng vô bờ bến (devouring ambition) của y. Một buổi sáng đẹp trời nào đó , y sẽ lại cầm đầu chế độ nhiếp chính, hay xưng là Hoàng đế; chiến tranh sẽ lại bắt đầu, và toàn Âu châu sẽ chìm trong biển lửa (will be in fire). Viễn cảnh ghê gớm đó sẽ buộc phe Liên minh lúc nào cũng chuẩn bị chiến tranh, và như thế làm thất bại/hư hỏng mọi ý định kiến tạo hòa bình".-- Hoàng đế Nga Alexander . 
Khi sự xuống ngôi có điều kiện bị từ chối, và không còn sự ủng hộ hay cứu giúp của quân đội Pháp, Napoléon đã chấp nhận:
"Phe Liên minh đã tuyên bố rằng Hoàng đế Napoléon là trở ngại duy nhứt cho việc tái lập hòa bình chung cho Âu châu, Hoàng đế Napoléon, trung thành với lời thề, tuyên bố rằng y và các thừa kế (heir) sẽ từ bỏ ngôi vua của Pháp và Ý; và y cũng không muốn hy sinh cá nhân, hay ngay cả cuộc sống của y cho lợi ích (interest) của nước Pháp."-- Napoléon, Fontainebleau ngày 6/4/1814.
Chỉ vài ngày sau đó với quyền lực của y kết thúc, hòa ước chính thức đã được thương thuyết và ký bởi các đại diện toàn quyền của các bên tại Paris ngày 11/4/1815, và phê chuẩn (ratify) bởi Napoléon ngày 13/4. 
Tạm dịch từ nguồn : https://en.wikipedia.org/Treaty_of_Fontainbleau_1814
Hình 1: Napoléon chấp nhận xuống ngôi tại lâu đài Fontainebleau.
H2: Cuộc đời của Napoléon theo tranh vẽ của một họa sĩ Đức, ở giữa là đảo Elba -- nơi Napoléon bị lưu đày.
H3: căn phòng nơi ký Hòa ước ở Fontainbleau.
* Không hạ nhục, làm mất danh dự của kẻ thua trận.No comments:

Post a Comment