Tuesday, January 30, 2018


"Gần dân, trọng dân, vì dân, nói đi đôi với làm".
Từ hôm nay trở đi , dân Việt yêu cầu đảng viên các cấp , từ người CA giao thông đứng đường đến các ông trong BCT ĐCSVN luôn luôn nghiêm chỉnh thực hành câu nói trên của TBT Nguyễn Phú Trọng trong diển văn ngày 28/1/2016 . Xin mọi người dân và đảng viên hảy xem đó là câu kinh nhật tụng như "Nam Mô A Di Đà Phật" của Phật giáo hay câu thần chú "Mè Ơi , Hảy Mở" * trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Những đảng viên không làm được như vậy (nghĩa là không thực hành câu nói của NPT) thì nên từ chức , về nhà đuổi gà cho vợ , v.v... Riêng người dân , đi tới đâu đều niệm như vậy thì mọi điều xấu sẽ tan biến . 
*Open Sesame : khi Ali Baba nói câu này , cửa hang sẽ mở .

No comments:

Post a Comment