Tuesday, January 30, 2018

Chi phí để nuôi quân Mỹ tại Nhật 
Phân tách chi phí bỏ ra để duy trì các căn cứ Mỹ tại Nhật , đơn vị tính : tỉ yên . 
Mỗi cột là một năm : màu đỏ là tiền thuế của dân Nhật (được gọi là ngân quỹ thông cảm/sympathy budget) ; màu trắng là chi phí để di dời các căn cứ Mỹ tại Okinawa , từ nơi đông dân Nhật tới nơi thưa dân Nhật , (cũng trên Okinawa và do Nhật trả) ; và phần màu cam là hai nước cùng chia xẻ , còn gọi là SACO . Ta thấy từ 1978 - 1995 , Nhật chịu hết ; sau đó Mỹ bắt đầu chia xẻ gánh nặng với Nhật nhưng tỉ lệ thấp hơn Nhật .
Theo giải thích , giai đoạn đầu , do kinh tế Nhật phát triển mạnh nên họ gánh hết , nhưng sau này kinh tế xuống , Mỹ phải phụ với họ . 
Nguồn : báo Nhật Mainichi.
Nhận xét : ông Trump nên xem bài này .


No comments:

Post a Comment