Tuesday, January 30, 2018

Sát thủ năm mậu thân ở huế
Tra trong Google, thì sát thủ Nguyễn Thị Đoan Trinh, đã sát hại rất nhiều quân nhân VNCH tại Huế, mà "không hỏi đến câu thứ hai", sau là một dược sĩ, đang làm chủ một tiệm thuốc tây: "Nhà thuốc Hữu Thiện, G15/28G Láng Le Bàu Cò, Phường Lê Minh Xuân, quận Bình Chánh, điện thoại 84 91 249 48 09".

No comments:

Post a Comment