Tuesday, January 30, 2018

Nơi nào CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA ở càng lâu thì nơi đó càng TIẾN BỘ .-- Kha văn Triết , tân thị trưởng Đài Bắc .
. . .
"Về cả bốn vùng nói tiếng Trung - Đài Loan, Singapore, Hongkong và Trung Hoa lục địa - nơi nào CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA ở càng lâu thì nơi đó càng TIẾN BỘ . Phải công nhận đây là điều thật đáng xấu hổ nhưng Singapore thì hơn Hong Kong, Hong Kong thì hơn Đài Loan và Đài Loan thì hơn lục địa"
. . . 
http://www.bbc.com/…/01/150130_kha_van_triet_vh_vn_trungquoc
Nhận xét : Theo quan điểm của ông này thì dân VN cũng phải CÁM ƠN đế quốc Pháp vì bị cai trị từ 1887 tới 1954 , 67 NĂM . Trong khi đó Singapore bị đế quốc Anh cai trị LÂU NHỨT , từ 1824-1963 , 139 NĂM ; Hongkong từ 1898-1997 , 99 năm ; Taiwan thứ tư (69 năm từ Mỹ *) .
* Năm 1949 , do chính phủ Trung hoa Dân quốc bị thua trận , chạy sang Đài Loan nên lãnh thổ này đã chịu ảnh hưởng của "đế quốc" ** Mỹ gồm văn hóa , chính trị , kinh tế , xã hội , v.v... từ đó tới giờ , 69 năm .
** Theo quan điểm của CS VN và TQ .

No comments:

Post a Comment