Monday, December 25, 2017

Chó chihuahua tên Trắng được gửi ở nhà 1 láng giềng . Bạn thấy nó khôn ko ? Nó ngồi ở cửa chờ em gái tôi . Ngày đầu tiên , được cô láng giềng này giử , nó bị sốc vì cô này nhốt nó trong nhà để thăm người quen : nó tưởng bị bỏ rơi nên hốt hoảng và ko ăn uống . Biết vậy tôi nói , cô có đi đâu thì giao nó cho tôi . Ngày hôm sau , 9 h sáng cô giao nó cho tôi , 9 g tối , cô đón nó và cho nó ngủ trên giường với cô . 9 g sáng hôm sau lại giao cho tôi : nó chỉ đái ở nhà cô và ỉa ở nhà tôi (phòng tắm) . Nhiều khi ỉa xong nó lại nhảy vào nôi nằm , rất may là nó ko bị tiêu chảy , nếu ko thì thối um !!! Thời gian 6 ngày ở với tôi và cô này , nó được tôi tắm 2 lần .
https://www.facebook.com/trananhtu19/videos/1282194741794349/

No comments:

Post a Comment