Friday, March 25, 2016

Thủ tướng Lý Quang Diệu 

TT LÝ QUANG DIỆU TỚI MỘT KHU NHÀ TẬP THỂ Ở SINGAPORE ĐỂ KHÁNH THÀNH MỘT BỊNH XÁ NHÀ NƯỚC .
HAI CÔ GÁI ĐI BỘ VỀ NHÀ SAU KHI TAN TRƯỜNG NẰM TRONG LÀNG NỔI , NƠI MÀ 10/100 DÂN CỦA BRUNEI SỐNG TRONG NHÀ DỰNG THEO SÔNG . NẾU NHÀ NÀY BỊ CHÁY , HỌ CÓ THỂ DỌN VÀO CÁC KHU NHÀ ĐC CHÍNH PHỦ TÀI TRỢ , HÌNH DƯỚI , MỘT PHẦN CỦA HỆ THỐNG AN SINH ĐC TẠO RA TỪ TIỀN BÁN DẦU HỎA . 


No comments:

Post a Comment