Saturday, March 26, 2016

NAM KINH 04/1949 , CÁCH ĐÂY 67 NĂM .

"Không đụng tới cây kim sợi chỉ , coi dân như gia đình , mượn cái gì đều phải trả lại ". Lính giải phóng quân TQ đã vừa đi vừa hát như vậy khi tiến vào TP Nam Kinh tháng 4/1949 . (Người lính thứ nhứt mang gạo , ng thứ 2 mang nồi lớn nấu cho cả 3-40 ng ăn) . Ngày 30.4.75 , quân CSBV tiến vào Sài Gòn cũng vậy : họ ko lấy cây kim , sợi chỉchỉ lấy xe hơi , nhà lầu của dân miền Nam .  
.

No comments:

Post a Comment