Saturday, March 5, 2016

DỰ BÁO HAY CÁ CƯỢC VỀ CHÍNH TRỊ .
Tôi ít có các dự báo * về chính trị vì các sự kiên về chính trị bị tác động bởi các yếu tố khác nhau . Mọi suy nghĩ đều dựa trên giả định , mà các giả định thay đổi liên tục . * Ở bên Mỹ , ko những dự báo , họ còn cá cược (betting) về mọi thứ như thị trường chứng khoáng , bầu cử TT (như ai sẽ là TT Mỹ năm nay) , v.v... Có những trung tâm nhận đặt cược . . .
Là dân toán học , từng học và dạy về thống kê sác xuất , tôi chỉ cá cược khi nắm chắc phần thắng , đến độ , từ nhiều năm nay , dám đặt cược (100 đô thắng 1 đô) như sau : trong vòng 2 năm tính từ ngày tôi đặt cược , nếu CSVN chấp nhận bầu cử tự do để thành lập QH lập hiến theo thể thức : phổ thông , trực tiếp và kín . Phải có QT giám sát .
Nếu CSVN thực hiện điều này thì tôi chịu thiệt 99 đô . Như các bạn đã thấy , 100 đô của tôi tới lúc này vẫn y nguyên vì CSVN không thể nào CHẤP NHẬN một bầu cử như vậy .


Theo đài RFA , số ng ngoài đảng chỉ là 0,8/100 trong QHVN khóa 13 , nghĩa là nếu QH có 1000 ghế thì chỉ có 8 ghế dành cho họ . Bên Myanmar thì QĐ đc dành 1/4 số ghế của QH .

No comments:

Post a Comment