Saturday, March 5, 2016

Chuyện chỉ xảy ra ở Mỹ :
1 cô gái tuổi teen ở New Yersey kiện cha mẹ vì không lo KỊP THỜI học phí vào đại học của cô . 

A New Jersey judge denied a teenager's request for immediate financial assistance from the parents she is suing.
CNN.COM

No comments:

Post a Comment