Wednesday, February 10, 2016

TRỰC THĂNG MI-26 , MI-10 , V-12 . Thursday, February 10, 2011


HÌNH VỀ TRỰC THĂNG MI-26 , MI-10 VÀ V-12 CỦA LIÊN XÔ/NGA . HAI LOẠI SAU KHÔNG CÒN XỬ DỤNG NỮA .

CÂU CHIẾN ĐẤU CƠ
KHOANG CHỨA CỦA MI-26
CÂU 1 CHIẾC TU-124 - GIỐNG NHƯ CARAVELLE CỦA PHÁP .
HẢY SO SÁNH NÓ VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG GẦN.


CHỞ ĐƯỢC XE CỨU HỎA
CÂU TRỰC THĂNG MI-10 VÀ DÙNG TRONG LẮP RÁP NHÀ
SO SÁNH GIỬA CHINOOK CH-47 VÀ MI-26 : CHIẾC CHINOOK CÓ 2 CÁNH QUẠT QUAY NGƯỢC CHIỀU VỚI NHAU . HƠN NỮA , NÓ CÓ 2 ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC Ở HAI BÊN , PHÍA TRÊN CỦA THÂN MÁY BAY ; NẾU CÓ 1 ĐỘNG CƠ BỊ HƯ , ĐỘNG CƠ CÒN LẠI VẪN ĐỦ SỨC GIÚP MÁY BAY BAY ĐƯỢC . ĐÂY LÀ MỘT ƯU ĐIỂM CỦA CHINOOK , ĐÃ DÙNG TRONG CHIẾN TRANH VN .
MI-26 BỊ RƠI TẠI ẤN ĐỘ
ẢNH TRÊN VÀ DƯỚI : CHỞ ĐƯỢC XE TẢI VÀ XE BỌC THÉP

ĐẶC TÍNH CỦA MI-26 . CHỞ ĐƯỢC TRÊN 100 NGƯỜI HOẶC XE TĂNG . ĐƯỢC DÙNG TẠI CÁC NƯỚC THUỘC LIÊN XÔ CŨ VÀ ẤN ĐỘ . HAI LOẠI TRỰC THĂNG SAU ĐÂY CỦA LIÊN XÔ/NGA HIỆN KHÔNG CÒN DÙNG NỮA:

MI-10 , MỘT ANH KHỔNG LỒ KHÁC CỦA NGHÀNH HÀNG KHÔNG LIÊN XÔ/NGA .
V-12 , MỘT TRỰC THĂNG KHỔNG LỒ KHÁC CỦA LIÊN XÔ , CÓ CÁNH .

 HÌNH CHỤP CÁC MÁY BAY CỦA MỸ : CHIẾN ĐẤU , TRỰC THĂNG VÀ VẬN TẢI
CÁ SẤU TẤN CÔNG NGƯỜI !

No comments:

Post a Comment