Monday, February 8, 2016

Chừng nào ĐCSVN thực hiện những điều ghi trong Tuyên ngôn Độc Lập đọc ngày 2/9/1945 bởi ông Hồ chí Minh , dưới đây là nguyên văn .
SJ ngày mùng 1 Tết Bính Thân 2016 . 

No comments:

Post a Comment