Wednesday, February 10, 2016

TRỰC THĂNG HAY MỘT CHIẾC BOEING 747-100 (MẪU ĐẦU TIÊN) , CÁI NÀO CÓ SẢI CÁNH LỚN
HƠN  

   Thursday, February 24, 2011

Which is wider, a helicopter or a Boeing 747-100 (the original model)?

Unsurprisingly, given that I asked the question, it is a helicopter. THẬT KHÔNG NGẠC NHIÊN , ĐÓ LÀ MỘT CHIẾC TRỰC THĂNG .

The Soviet Mil V-12 (NATO name "Homer") was never put into production but two successful prototypes were built and flown and it is still the largest helicopter in the world. CHIẾC MIL V-12 NÀY CỦA LIÊN XÔ (ĐƯỢC NATO ĐẶT TÊN HOMER) CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC SẢN XUẤT HÀNG LOẠT NHƯNG 02 CHIẾC MẪU ĐẦU TIÊN ĐƯỢC SẢN XUẤT , ĐàBAY VÀ VẪN LÀ TRỰC THĂNG LỚN NHỨT THẾ GIỚI . It was developed in the 1960s and had a maximum takeoff weight of 105.000 kg. NÓ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀO THẬP NIÊN 1960 VÀ CÓ TẢI TRỌNG TỐI ĐA LÚC CẤT CÁNH LÀ 105.000 KG . In context, the second largest helicopter, the Soviet Mil Mi-26, has a maximum takeoff weight of 56 000 kg. CHIẾC TRỰC THĂNG LỚN HẠNG NHÌ CỦA LIÊN XÔ , MIL MI-26 , TẢI TRỌNG TƯƠNG ỨNG LÀ 56.000 KG . CHIẾC NÀY VN CÒN XỬ DỤNG VÀ ĐƯỢC NÓI NHIỀU TRÊN BLOG CỦA TÔI .


The V-12 could lift 40 205 kg. Again, to add context, the maximum takeoff weight of the fourth largest helicopter  CHIẾC V-12 CÓ THỂ CHỞ ĐƯỢC 
40.205 KG HÀNG HÓA ; TRONG KHI ĐÓ TẢI TRỌNG TỐI ĐA CÓ THỂ CẤT CÁNH CỦA CHIẾC MIL MI-10 , LỚN HÀNG THỨ TƯ , LÀ 38.000 KG . (another Soviet machine, the Mil Mi-10) was 38 000 kg, CÓ NGHĨA CHIẾC V-12 CÓ THỂ CÂU ĐƯỢC CHIẾC MI-10 VỚIHÀNG ĐẦY ẮP . meaning that the V-12 could have carried a fully laden Mi-10.
Other statistics are / CÁC THỐNG KÊ KHÁC :
Length/CHIỀU DÀI : 37m 
(Boeing 747-100 length 70.6m)
Width (rotor tip to rotor tip)/CHIỀU RỘNG TỪ ĐẦU CÁNH QUẠT NÀY TỚI ĐẦU CÁNH QUẠT KIA : 67m 
(747-100 wingspan/SẢI CÁNH 59.6m)
Height/CHIỀU CAO : 12.5m 
(747-100 height 19.3m)

MUỐN TÌM HIỂU THÊM , VÀO : http://www.aviastar.org/helicopters_eng/mi-12.php
http://www.aerospaceweb.org/question/helicopters/q0284.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-12
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747

No comments:

Post a Comment