Sunday, January 3, 2016

NGUYỄN SINH HÙNG SANH 18/1/1946 .(Viết sau khi đọc bài : http://www.tintuchangngayonline.com/2016/01/tu-tru-tuong-lai-cua-viet-nam.html

A/ Phân tách tên y theo Lý Thuyết Số (Numerology) . 
N G U Y  Ễ  N
5  3  6  1  5   5 = 25 = 2 + 5 = 7 .
S  I  N  H 
3  1  5   5 = 14 = 1 + 4 = 5 
H  Ù N G 
5   6  5  3 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1 .
Tổng cộng : 7 + 5 + 1 = 13 hay = 4 .
Nay xin giải thích ý nghĩa của số 13 .
                   S Ự    T Á I   S I N H   -   T H A Y    Đ Ổ I 
                   (R E G E N E R A T I O N - C H A N G E)
"Số 13 không phải là xấu như nhiều người nghĩ . Người xưa nói rằng ai biết cách xử dụng số này sẽ có được QUYỀN LỰC và sự PHỤC TÙNG từ kẻ khác . Số 13 dính liền đến quyền lực và nếu (quyền lực này) được dùng vào mục đích vị kỷ thì sẽ mang sự hủy diệt (destruction) cho chính số đó . Cũng theo bà Goodman * , thì "hình ảnh tượng trưng cho số 13 là bộ xương , là thần chết , tay cầm lưởi hái , đang tàn sát biết bao con người còn rất trẻ , đang chen lấn , dẩm đạp lên nhau , tìm cách thoát thân , trên một cánh đồng cỏ mới mọc . Số nầy cũng cảnh báo về chuyện KHÔNG AI NGỜ ĐƯỢC lại sẽ xảy ra " . Số 13 cũng là số của ĐỔI ĐỜI (upheaval) , để cho người ta có thể làm được điều hoàn toàn MỚI - mà trước đó KHÔNG AI LÀM ĐƯỢC . Số này dính liền với thiên tài - cũng như với các nhà thám hiểm - là số phá vở những gì có tính chính thống và những khám phá trên mọi lãnh vực" .
* Dịch từ sách Star Signs , tr. 197 của Linda Goodman , chiêm tinh gia hàng đầu của Mỹ . 
B/ Vì y sinh ngày 18/1/1946 nên y chịu tác động của số 18 .
                                 Ý nghĩa của số 18

SỰ XUNG ĐỘT TINH THẦN-VẬT CHẤT (SPIRITUAL-MATERIAL CONFLIT)                          
(Áp dụng cho người có ngày sanh hoặc tên cộng lai bằng 18 )
Trong các số kép , 18 là số  khó giải đoán  nhất . (Xin  đọc lại trang truớc đây của chuơng nầy nói về liên quan giửa số 18 và đức Jesus ) . Nguời  xưa mô tả số kép 18  với  hình ảnh sau : “ Một mặt trăng tỏa sáng , từ đó những  giọt máu đang rơi xuống . Một con chó sói và một con chó đói đứng bên duới , đang đón hứng những giọt máu nầy bằng  cái miệng mở rộng của chúng , trong khi bên duới nữa  , một con cua đang vội vã kéo tới  dự phần “ .
Số 18 tượng trưng  cho chủ nghĩa vật chất cố gắng hủy diệt khía cạnh tâm linh của bản chất . Trong giai đoạn  có chiến tranh , đổi đời , và cách mạng , người mang số này thường xung khắc  một cách cay đắng trong gia đình .  Trong một số trường hợp ,  số 18   cho thấy việc tạo ra tiền và đạt địa vị  phải thông qua những chiến thuật gây chia rẻ  , qua chiến tranh hoặc xung đột khác . Số 18 cảnh báo sự lừa gạt từ cả “bạn” lẩn thù ;  sự nguy hiểm từ lửa , lụt lội , động đất , bão tố và chất nổ , điện giật và sét đánh . 

No comments:

Post a Comment