Wednesday, October 16, 2013

Tạ Thái Manh, BĐQ trẻ nhất (15 tuổi) bị thương nơi chân trái đang chờ tản thương .Manh có thành tích bắt được 7 chiến binh CS trong trận Mậu Thân 1968 tại Chợ Lớn - Sài Gòn 

No comments:

Post a Comment