Friday, October 18, 2013

Ảnh tương phản trong quốc tang cũa bà Margaret Thatcher , Cựu TT Anh : sự tự do ngôn luận trong 1 nhà nước pháp quyền . 

A/ BÊN ỦNG HỘ BÀ :


CỜ CANADA VÀ ANH , DO NGƯỜI DÂN MANG THEO VÀ TREO LÊN RÀO SẮT

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU : MAGGIE , MỘT VĨ NHÂN NƯỚC ANH


II/ BÊN CHỐNG ĐỐI BÀ :

MỤ PHÙ THỦY NGU XUẪN ĐÃ CHẾT

AN NGHỈ TRONG NHỤC NHÃ

BÀ ĐÃ ĐÚNG (KHI NÓI) VỀ (ÔNG NELSON) MANDELA , (ĐÓ LÀ) MỘT DƯƠNG VẬT .


TÔI KHÔNG VUI KHI ĐÓNG THUẾ CHO ĐÁM MA THATCHER

THỐI RỬA DƯỚI ĐỊA NGỤC, MAGGIE THATCHER

NHỮNG NGƯỜI CHỐNG ĐỐI BÓP CỔ HÌNH NỘM CŨA BÀ

CHO TƯ NHÂN HÓA ĐÁM TANG CŨA BÀ . CHO ĐẤU THẦU VÀ CHỌN NGƯỜI CHO GIÁ THẤP NHỨT . ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ BÀ ĐÃ MUỐN . - KEN LOACH .

No comments:

Post a Comment