Friday, October 18, 2013

Lạm quyền và tham nhũng : cách ngăn ngừa .

Chĩ còn 10 ngày nữa là ngày giổ thứ 309 cũa vĩ nhân cũa nhân loại , cụ John Locke (28/10/1704 - 28/10/2013) . 

Thưa  bạn ,
Cám ơn bạn đã nêu lên lên những bức xúc cũa mình trước thời cuộc VN ; nay tôi xin trả lời .
A . Cách đây hàng mấy trăm năm , các triết gia như John Locke (29/08/1632 - 28/10/1704), Montesquieu (người TQ gọi là Mạnh đức Tư cựu , 18/01/1689 - 10/02/1755) , v.v... cũng có những TRĂN TRỞ như bạn . Các cụ đã đi đến kết luận  : không thể giao việc điều hành nhà nước cho bất cứ ai nếu chĩ dựa vào Ý CHÍ hay ĐẠO ĐỨC hay THÀNH TÍCH (trong quá khứ , lúc chưa có quyền gì trong tay) . Lấy VD : ông Nguyễn tấn Dũng , thời thiếu niên và thanh niên , đã nhiều lần vào sinh ra tử  trong chiến đấu .
Vì các cụ nhận xét :
1/ Con người hầu như ai cũng có LÒNG THAM (kẽ tham tiền , người tham sắc  . . .  người đi tu chưa chắc đã hết tham : trong Tây du Ký có kể một vị HÒA THƯỢNG đạo cao chức trọng  nhưng vì muốn chiếm đoạt một cái cà-sa rất đẹp cũa một hòa thượng khác nên phạm tội . . .)
2/ Khi có quyền lực trong tay thì con người dễ LẠM QUYỀN VÀ THAM NHŨNG .
3/ Do vậy , cần phải có HAI nghành cũa nhà nước , độc lập với Hành pháp :
a/ LẬP PHÁP hay QUỐC HỘI : qui tụ những đại biễu do dân bầu theo thể thức phổ thông , trực tiếp và kín . . . Nghành này chia làm 2 viện : Thượng viện và Hạ viện . Có nhiệm vụ soạn thảo một hiến pháp trong đó mọi quyền căn bãn cũa con người như hội họp , tự do ngôn luận , TỰ DO BÁO CHÍ , v.v... phải được tôn trọng . Họ còn soạn thảo các luật khác như luật thương mại , hình sự , v.v...
Các đại biểu này thuộc nhiều đãng phái khác nhau . . . đãng nào chiếm đa số sẽ chỉ định thủ tướng thành lập nội các . Nếu TT sai lầm thì sẽ bị cách chức hay từ chức và đãng cầm quyền sẽ đề cử TT khác (nước Pháp thay đổi TT xoàn xoẹt một năm 2-3 lần mà đâu có mất ổn dịnh .- Tài) . . . nếu người dân ko thích đãng này thì sẽ dồn phiếu cho đãng khác trong kỳ bầu cử QH kế tiếp . . . nếu cần , QH sẽ bị giải tán và dân sẽ bầu lại QH trong thời gian sớm nhứt . (Ở Pháp thì người chủ tịch cũa đãng cầm quyền cũng được dân bầu làm Tổng thống.- Tài) .
b/ TƯ PHÁP hay Tòa án : có nhiệm vụ xét các vụ vi phạm pháp luật hay tranh tụng giửa cá nhân hay giửa các pháp nhân kinh tế ,  hoàn toàn độc lập với 2 nghành kia . Mọi việc bắt người đều phải có trát Tòa (warrant) , trừ trường hợp bắt quả tang đang gây án hay khẩn cấp (được ghi rỏ  luật Tố tụng Hình sự) .
4/ Thế là các cụ đã hết lòng cỗ võ cho thuyết TAM QUYỀN PHÂN LẬP hay còn được gọi là NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN . Với ba nguyên tắc :
a/ Ở nhà nước đó mọi việc điều hành hay cai trị đều dựa vào pháp luật  , gọi tắt là PHÁP TRỊ .Vụ các cơ quan liên bang Mỹ đóng cữa cho thấy mọi người , kể cã TT đều tuân theo PL .
b/ Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật . Vừa rồi , báo đăng ông Vũ đức Đam , chuẫn phó TT , có bố làm lớn , con gái cũng là công chức . Hay con gái cũa Ô. Tô Huy Rứa ở BCT , chĩ trên dưới 25 tuổi và ko có chuyên môn về XD , làm TGĐ 1 công ty XD mấy ngàn người . Ông Dũng thì con gái nắm ngân hàng , con trai thì thứ trưởng bộ XD , con trai út làm ở trung ương đoàn TNCSHCM . Trong khi ,thời ông Nguyễn văn Thiệu , (52 tuổi năm 1975) , tôi chĩ biết có cô con gái làm dâu cho gđ ông TGĐ Air Vietnam . Còn 2 con trai còn lại , phần lớn người dân ko ai biết tên hay biết mặt . Chĩ biết họ trong lễ an táng ông năm 2001) .
c/KHÔNG AI ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP kể cã nguyên thũ quốc gia .Hiện nay , các đảng viên khi vi phạm pháp luật , hầu hết được xử lý về mặt đảng hay nội bộ . Không xử tại tòa án như mọi công dân khác . 
B/ Và khi đã áp dụng Tam quyền Phân lập thì việc lạm quyền và tham nhũng sẽ giảm thiểu rất nhiều . Vì khi ấy , ngoài sự giám sát cũa nghành Lập pháp , nghành Hành pháp còn thường xuyên bị soi mói bởi một nền BÁO CHÍ TỰ DO .
Qua thời gian , lý thuyết này càng ngày được hoàn chĩnh và nước đầu tiên trên thế giới áp dụng cho thể chế chính trị cũa mình là Mỹ quốc .
Hiện nay , đa số các nước đều áp dụng TQPL và gần đây có Myanmar . Từ một chế độ độc tài quân phiệt , họ đã tổ chức bầu cử để soạn thảo hiến pháp . . . chấp nhận các đãng đối lập bên cạnh đãng cầm quyền (gồm các đại biểu gốc lính nhưng đã giải ngũ) . . . cho phép báo chí tư nhân . . . thả trên 200 tù chính trị . . . cãi cách các chính sách về kinh tế và tài chính để dễ hội nhập với quốc tế . . .
Nếu có sai sót , xin bạn  thứ lỗi  . Cám ơn ,
18.10.13 .

No comments:

Post a Comment