Saturday, April 24, 2021

 Chuyện về cô gái bị thiểu năng (retarded)

- Không phải là sống lâu nhưng là sống có Ý NGHĨA.

- Trong nguy có cơ.

Ba của cô này rất cởi mở, nhưng mẹ cô rất khó tính. Tôi khuyên họ: Nên gả chồng cho con gái (trên 30) nhưng họ nói "sợ nó ko biết nuôi con, v.v..." 

-Tôi: Nhiều ng tâm thần vẫn đẻ con (chúng khỏe mạnh bình thường) dù ko biết nuôi, sau đó cho ng khác hay gửi cô nhi viện . . . ko nên vì nỗi sợ này mà để nó độc thân suốt đời. Khi anh chị chết (mới đây mẹ cô qua đời ở độ tuổi 69) ai nuôi nó.

- Họ: Để nhà nước nuôi.  

- Tôi: Tại sao anh chị ko kiếm cho nó một tấm chồng để anh này lo cho nó: biết đâu có chồng nó sẽ hết bịnh? Cứ thử rồi sẽ có giải pháp như câu "trong nguy có cơ".

Tôi biết, họ đã đóng bảo hiểm nhân thọ cho cô, nghĩa là dù họ chết hết cô sẽ được chăm sóc ở bv suốt đời. Nhưng nhà cửa, xe cộ còn lại của cha mẹ ai sẽ quản lý ?

* Do cô bị té lúc nhỏ nên ảnh hưởng đến thần kinh dù cao ráo, mặt mũi sáng sủa, đi đứng bình thường. Nếu nói chuyện lâu thì biết cô hơi thiểu năng thần kinh - IQ dưới trung bình .

No comments:

Post a Comment