Saturday, April 24, 2021

 Nguyên Lê Trần (nhũ danh Phạm Lê Trần), còn được gọi là Madame Khánh, là vợ của Đại tướng Nguyễn Khánh.

PHẠM = 8514 = 18 = 9

LÊ = 35 = 8

TRẦN = 4215 = 12 = 3

NGUYỄN = 7

 LÊ  = 8

TRẦN = 3

NGUYỄN = 7

KHÁNH = 25155 = 18 = 9

No comments:

Post a Comment