Monday, August 26, 2019

một bằng cớ về công ơn trời biển của tq đối với đcsvn .
bộ đội ngồi trên xe molotova và xe đang kéo pháo cao xạ do tq sản xuất trong ngày chào mừng hà nội được giải phóng năm 1954 .
(quân đội pháp tại vn không dùng cao xạ , súng liên thanh lớn nhứt là 12.7 ly dùng cho bộ binh) .
các cao xạ này do tq chế tạo , dựa trên kiểu của lx , và đưa vào vn để dự trận đbp .

No comments:

Post a Comment