Friday, February 15, 2019

SƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH VÀ ĐỊA PHƯƠNG QUÂN TẠI MẶT TRẬN QUẢNG ĐỨC 1973 .
Phạm phong Dinh , TH


Bản đồ của Hội Địa dư Mỹ in năm 1967 
No comments:

Post a Comment