Tuesday, September 12, 2017

Nếu Việt Nam không có "bác" !
Từ ngày có "bác" Hồ ,
Dân Việt chết dài dài .
Ngày xưa thì hàng triệu ,
Thanh niên sanh miền Bắc ,
Nhưng "tử" ở miền Nam ,
Ngày nay thì mỗi năm ,
Cả trăm người khỏe mạnh ,
Vào đồn để "tự tử" ,
Những ai chưa được "chết" ,
Vì tay của công an ,
Cuộc sống lại quá khổ ,
Vì thất nghiệp dài dài ,
(Xin) làm "cu-li" nước ngoài ,
Đảng viên thì tham nhũng ,
Chúng tha hồ vơ vét ,
Như chết đói lâu ngày ,
Chúng không chừa thứ gì ,
Chúng lại rất nhẫn tâm ,
Như bộ trưởng y tế ,
Mụ Nguyễn thị Kim Tiến ,
Nhập thuốc giả về bán ,
Chẳng cần biết thuốc này ,
Sẽ làm chết bịnh nhân ,
Chúng đang đấu đá nhau ,
Vì tranh dành miếng ăn ,
. . .
Nếu đừng có "bác" Hồ ,
Việt Nam sẽ không thua ,
Nước nào ở Á Châu ,
Cứ xem gương Hàn Quốc ,
Hay Trung Hoa Dân Quốc * ,
Cũng mũi tẹt da vàng ,
Tài nguyên rất thiếu thốn ,
Nhưng nhờ có lãnh tụ ,
Với tầm nhìn tuyệt vời ,
Hết lòng với quốc dân ,
Mạnh tay với tham nhũng ,
Ra đi để va-li ,
Toàn là quần áo cũ ** ,
(còn tiếp) .
* Còn gọi là Cộng Hòa Trung Hoa (Republic of China) hay Đài Loan .
** Tài sản của TT Phác Chính Hi để lại khi chết .
Hình : chụp tại rạp Ciros tại Hà Nội năm 1954 với hình Mao cao nhứt , dưới có hình Malenkov (bí thư thứ 1 ĐCSLX) và HCM .

No comments:

Post a Comment