Friday, August 18, 2017

Lời dạy của nhà thơ La Mã Horace (65 CN - 8 CN) gửi tới các lãnh đạo Việt nam .
(Đăng lại nhân các "ông vua" BCT ĐCSVN lần lượt biến mất "như bị ma dấu" hay đang "du lịch" ở bên kia thế giới) .
- Omnem crede diem tibi diluxisse supremum – Hãy nhớ rằng ngày nào cũng đều có thể là ngày cuối cùng của bạn.
- Culpam poena premit comes – Đi sau tội ác là sự trừng phạt.
- Est modus in rebus – Hảy chừng mực trong mọi thứ.
- Nemo contentus vivat, laudet diversa sequentis – Không ai bằng lòng với đời mình, ai cũng ganh tỵ với phần người khác.

No comments:

Post a Comment