Thursday, March 23, 2017

Vài phát biểu của TT Đức Merkel , tuổi tác và kiến thức gần giống ông Nguyễn thiện Nhân , CT MTTQ VN . 
- Công dân cần phải có cảm tưởng được pháp luật bảo vệ. Luật pháp phải tôn trọng nguyên tắc bảo vệ dân. Điều then chốt là phải có một xã hội tự do, cởi mở, đa nguyên để xây dựng một tương lai thành công tốt đẹp .-- Nói chuyện với SV đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 7 2014 . 
- Tại Âu Châu vẫn còn có những quyền lực, chỉ dựa vào thế lực của kẻ mạnh, và coi thường sức mạnh của luật pháp. Chẳng hạn như việc Nga chiếm lấy bán đảo Crimea vi phạm luật quốc tế. .-- Thuyết trình ở Sydney, Úc tại viện chính trị quốc tế Lowy - nỗi tiếng chỉ dành cho những nhân vật xuất sắc - sau khi nói chuyện tay đôi với Putin nhân thượng đỉnh G-20 tại Brisbane .
- Chính phủ Hungary đang ở có vị thế đa số, và trong một thể chế dân chủ vai trò của phe đối lập, của xã hội dân sự và giới truyền thông là hết sức quan trọng ... Nói thật là cá nhân tôi không biết phải làm sao khi nói tới một nền dân chủ mà lại có từ "phi tự do" (illiberal) ! -- Trong chuyến công du Hungary vào ngày 02/02/2015, khi họp báo cùng TT Hung Orbán Viktor , đã phê bình chính sách của ông này , nhấn mạnh sự quan trọng của tự do báo chí, và tự do ngôn luận .
Nguồn : Angela Merkel trên wiki .

No comments:

Post a Comment