Thursday, March 23, 2017

Chế độ CS làm thiu chột người tài : khi hai người có tuổi tác , xuất thân gần giống nhau nhưng ngày nay có địa vị khác nhau .
Bà Angela Markel 53 tuổi và ông Nguyễn thiện Nhân 54 tuổi đều từng sống và học ở Đông Đức (ông Nhân học 7 năm về Điều khiển học/Cybernetic ở ĐH Magdeburg , bà Merkel học 5 năm về Vật lý ở ĐH Leipzig , hai người đều nói được tiếng Nga và Anh) . 
Một người trở nên lãnh tụ xuất sắc của Âu Châu cũng như thế giới , một người hiện nay làm CT của MTTQVN - một chức vụ hửu danh vô thực , chẳng có cống hiến nào cho đất nước .
Hình 1 : học vấn của bà Merkel ; hình 2 , của ông Nhân ; hình 3 , khoảng cách chim bay giửa hai ĐH này là 100 km .No comments:

Post a Comment