Thursday, March 23, 2017
Nhờ Malaysia không tiếp giáp với TC nên những làng quê với ao cá trên đây ở Singapore không biết thế nào là chiến tranh phá hoại và khủng bố của CS để cuối cùng biến thành một xã hội tân tiến , hài hòa , niềm ước mơ của biết bao người VN hiện nay . (Singapore trước đây là lãnh thổ của Malaysia và ly khai vào năm 1965 , đa số là người Hoa , kế đó là Mã Lai , Ấn , v.v...)
.

No comments:

Post a Comment