Thursday, June 9, 2016

KHÔNG NƠI NÀO BẰNG NHÀ MÌNH .
(There's No Place LikeHome) 
Nguồn : The Valley Catholic June 7 2016 , trang 7 . 
"Một CCB Không quân Mỹ đã hồi hưu , Patrick và vợ đã sống dựa vào tiền hưu khiêm nhường (modest) . Rồi 1 ngày , chủ đất tăng tiền thuê nhà lên 50/100 , vượt quá khả năng chi trả của họ và họ trở nên homeless vào ngày kỷ niệm 41 năm thành hôn . Cuối cùng , họ đã sống trong 1 công viên chỉ cách căn hộ cũ vài góc phố . Nhiều ng đã khinh rẻ (look down) vì nghĩ rằng họ chơi ma túy hay tội phạm hay kẻ lường gạt (taker) , tuy rằng CS ko làm khó dễ họ . Họ là những ng lớn tuổi đã vất vả suốt đời và giờ đây trở nên như vậy vì vật giá quá cao (high cost of living) trong thung lủng chúng ta .
Một ngày , một nhân viên lo về homeless của chúng tôi chỉ cho họ 1 địa điểm xây dựng đối diện công viên . "Tòa nhà này của CT Nhà Ở của Cứu Tế Công Giáo (Catholic Charities Housing)" . Nếu bạn đủ điều kiện , bạn có thể vào đó."
Với sự giúp đở của CT Nhà Ở này và 1 chứng từ (voucher) của Sở Nhà Đất Thung Lủng , họ là 1 trong những ng may mắn được thuê một studio * sạch sẻ , an toàn và vĩnh viễn với những dịch vụ hổ trợ từ Cứu Tế Công Giáo . 
* Phòng ko có vách phân chia phòng khách , phòng ngủ và nhà bếp ; có phòng tắm . 
Nay ông Patrick làm thiện nguyện cho CT Nhà Ở cho người homeless . Mới đây , trong một buổi họp tại tòa nhà này , Patrick đã nói với chúng tôi , Cứu Tế Công Giáo là TÌNH NGƯỜI (compassion) . Giờ ông đang chia xẻ tình ng này với những ng đã cố gắng phấn đấu như ông . 
Trên nhiều ngàn ng vẫn đang chật vật trong thung lủng này vì vô gia cư hay vì giá thuê nhà quá cao khi phải sống trong những nhà chật chội với 3 hay nhiều hơn các gia đình phải sống chung . Mới đây , khi Cứu Tế Công Giáo nhận đơn để vào ở trong 1 chúng cư chưa tới 200 phòng nhưng hơn 7.000 ng nộp đơn . 
Để giải quyết cơn khủng hoảng nhà ở này , chúng ta cần nhiều cách tiếp cận , nhưng đầu tiên chúng ta cần 1 nhận thức (awareness) và 1 sự sẳn sàng/quyết tâm (willingness) của cộng đồng để mở rộng vòng tay , để bỏ đi những thành kiến về ng homeless hay nghèo . 
Kế đó , chúng ta cần cổ võ việc xử dụng đất và những chính sách tài trợ để mở rộng số nhà rẻ tiền cho ng có thu nhập cố định hay đc trả lương thấp hay trung bình .
Chúng ta sẽ chia xẻ tình người như thế nào ?
Để thêm thông tin về CT Nhà Ở của Cứu Tế Công Giáo hay CTCG của quận Santa clara , xin vào :
www.charitieshousing.org
www.catholiccharitiesscc.org 
Gregory Kepferle , TGĐ
Cứu Tế Công Giáo của quận Santa Clara .


No comments:

Post a Comment